Makro: Očekáváme snížení sazeb ČNB o 50 bazických bodů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Dnes opět zasedá bankovní rada České národní banky (ČNB) k diskuzi o nastavení měnové politiky. Spolu s většinou trhu očekáváme další snížení sazeb o 50 bazických bodů na 5,75 %. Hlubší pokles inflace může některé členy bankovní rady vést k tomu, že navrhnou i výraznější snížení sazeb (o 75 bazických bodů). Ovšem poslední komentáře z bankovní rady naznačily, že u většiny centrálních bankéřů pravděpodobně převáží opatrnost a sazby se budou snižovat postupně.

Kromě samotného rozhodnutí bude důležitý i výhled na další kroky ČNB. Celkově očekáváme, že ČNB letos zůstane v uvolňování měnové politiky opatrná, na konci roku by sazby mohly být kolem 4 procent.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.