Výhled na únor je stále obezřetný

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceVýhled na únor je stále obezřetný

Situaci na trhu nyní nelze nazývat optimistickou. Vliv změny v monetární politice je stále výrazně přítomný, vrásky investorům dělá i situace na Ukrajině. Alespoň že pandemie covidu-19 má zmírňující se tendenci.


V lednu zaznamenala většina rizikových aktiv i dluhopisů na finančních trzích značné ztráty. Výraznou korekcí si prošly akciové sektory s výjimkou finančních institucí a energetického odvětví. Směrem dolů zamířily indexy vládních i podnikových dluhopisů v průměru o 1,5–3 %.

„Naplno se tak na kapitálových trzích projevily všechny důležité faktory, které jsme zmiňovali ve výhledu na rok 2022. Jen pro připomenutí jsme mezi hlavní výzvy, kterým investoři budou nuceni v tomto roce čelit, zařadili inflaci, šířící se pandemii, energetickou krizi a zvýšené geopolitické napětí,“ říká Martin Kujal, portfolio manažer J&T Investiční společnosti. Negativní scénáře krizových faktorů se začaly záhy naplňovat, což mělo nepříznivý dopad na ceny většiny aktiv.

Například fondům J&T se dařilo těmto výzvám čelit poměrně úspěšně. Dluhopisová portfolia se povedlo stabilizovat snížením durace, zvýšením podílu hotovosti a odprodejem ruských dluhopisových emisí.

„U smíšených a akciových fondů se dokonce podařilo správným výběrem akciových titulů dosáhnout v lednu kladného zhodnocení,“ konstatuje Kujal. Pozitivně se projevila významná alokace do finančního a telekomunikačního sektoru s preferencí fundamentálně zdravých společností s pravidelnou výplatou dividend.

Jak na zajištění proti inflaci     

Ropa a její deriváty nadále prokazují, že se mohou použít jako zajištění proti inflaci a geopolitickému riziku. Z důvodu nízkých zásob, solidní poptávky a napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se ceny ropy Brent dostaly nad úroveň 90 USD/b, což je nejvýše od roku 2014. Za poslední rok tedy v období zvýšené inflace nefungovalo zajištění proti rostoucím cenám prostřednictvím zlata nebo třeba i kryptoměn. Jejich růst limituje silný dolar a očekávané zvyšování úrokových sazeb. Na druhou stranu technické kovy a většina zemědělských komodit se jako inflační hedge rovněž osvědčila. „Nicméně pokud nebudou růst reálné výnosy a posilovat výrazně americký dolar, můžeme očekávat příznivý vývoj i u zlata a vzácných kovů,“ uvádí Martin Kujal.

Výsledková sezóna je v plném běhu

V únoru bude pokračovat výsledková sezóna za čtvrtý kvartál roku 2021. Prozatím sice samotná čísla firem překvapují pozitivně v poměrně velké míře, ale výhledy jsou buď opatrné, nebo horší, než trh čekal. To s sebou přináší velké výkyvy v tržních reakcích i u velkých společností. „Odhadujeme, že se tato situace nezmění a výsledky budou nadále na trh dodávat zvýšenou volatilitu,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Situace kolem Ukrajiny je stále křehká

Nadále sledovaným tématem bude rovněž geopolitika. Situace kolem Ukrajiny se na přelomu měsíce lehce zklidnila po výměně několika komentářů ze stran USA a Ruska, ale další vývoj bude stěžejní pro vývoj nejen ruských aktiv. „V základním scénáři očekáváme postupné uklidnění situace, avšak rovněž očekáváme, že cesta k uklidnění nebude přímočará,“ konstatuje Milan Vaníček.

Covid-19 už tak trhy nestraší 

Situace kolem omikronu se postupně uklidňuje ve smyslu náhledu na nebezpečnost této varianty covidu-19. Na druhou stranu je to stále důvod, proč je velká část pracovní síly mimo nasazení, což ovlivňuje chod globální ekonomiky. „Jsme mírně optimističtí a v základním scénáři očekáváme, že by vliv omezení ekonomiky mohl postupně slábnout,“ konstatuje Vaníček.

Únorový výhled

Pro únor zůstávají analytici stále výrazně obezřetní, co se vývoje akcií týče. Je patrné, že vliv změny v monetární politice se bude projevovat i v dalších měsících. Výsledková sezóna prozatím nevykazuje prvky výrazného překvapení (především ve výhledech), což dále přispívá k větší obezřetnosti. Vyšší inflace (vyšší na vstupech než na výstupech), která je patrná na počátku letošního roku, pak může dále omezit marže společností, což by mohlo nepříznivě ovlivnit firemní výsledky za první kvartál letošního roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.