Moneta: Akcionáři dnes budou hlasovat o akvizici Air Bank

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta dnes pořádá mimořádnou valnou hromadu. Na programu je především schválení akvizice 100% podílu ve společnostech zahrnutých do skupiny Air Bank za celkovou cenu 25,9 mld. Kč a navýšení kapitálu prostřednictvím emise 255,5 mil. nových akcií, z čehož výtěžek bude použit na úhradu části kupní ceny. Pro schválení emise akcií je zapotřebí souhlasu 2/3 akcionářů přítomných na valné hromadě. Připomínáme, že při červnové mimořádné valné hromadě hlasovalo pro dokončení transakce přibližně 62 % přítomných akcionářů a účast na valné hromadě dosáhla 71,3 %, přičemž podmínky byly pro akcionáře Monety (s výjimkou PPF) výrazně horší oproti těm, o kterých se bude hlasovat nyní. Proto očekáváme, že tentokrát již bude celá transakce, včetně navýšení kapitálu, schválena.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.