Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu v lednu nadále na 3letých maximech

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pondělí byl zveřejněn index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za únor, který nečekaně drobně klesl na 3měsíční minimum 56,5 bodů (57,0 bodů v lednu). Očekával se výrazný nárůst (oček. 58,4). Hranice 50 bodů odděluje pásmo růstu (nad 50 bodů) a poklesu. Index ukazuje pokračující oživení průmyslu, hlavně díky vývoji produkce a nových zakázek. Navíc podindex cenového vývoje naznačuje nejvyšší inflační tlaky za poslední dekádu i kvůli napjatému stavu dodávek dílů a surovin. Podobný vývoj naznačují i indexy PMI v západní Evropě. Index PMI v průmyslu v Německu v únoru poskočil na 3leté maximum 60,7 bodů (57,1b. v lednu). K růstu pomohl signalizovaný nárůst zahraničních zakázek (Asie, USA) a také nárůstu inflačních tlaků. Společnost Markit Economics uvedla, že tlaky na růst cen v německém průmyslu jsou nejnapjatější za posledních 25 let, co se vytváří indexy PMI.

Celkově předstihové ukazatele naznačily, že výrazné oživení v průmyslu pokračuje u nás i našich obchodních partnerů (Německo) a současně inflační tlaky v průmyslu letos dál nabývají na síle.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.