CTP: Oznámen konverzní poměr pro akciovou dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CTP včera uvedla, že konverzní poměr pro přidělení akciové dividendy byl stanoven na hodnotě 60,48. To znamená, že akcionář dostane za každých 60,48 akcií držených k rozhodnému dni jednu novou akcii firmy, pokud si zvolil akciovou dividendu. Připomínáme, že hotovostní dividenda za r. 2023 činí 0,275 EUR/akcie. Konverzní poměr tak byl stanoven jako podíl mezi váženým průměrem tržní ceny akcie a hotovostní dividendou. Společnost také informovala, že hotovostní dividendu si zvolili držitelé 33,57 % akcií, zatímco ostatní dostanou dividendu akciovou. Mezi nimi je i majoritní akcionář a zakladatel Remon Vos. Po vyplacení akciové dividendy vzroste celkový počet akcií o 4,9 mil. na 453,2 mil. Výplatním dnem pro oba typy dividendy je 20. květen 2024.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.