CTP dokončí akvizici Deutsche Industrie, navýší akciový kapitál o 8 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  CTP oznámila, že skrze veřejný tender i dohodami mimo něj získala celkovou podporu 98,17 % akcionářů společnosti Deutsche Industrie k její akvizici. Velká většina akcionářů Deutsche Industrie si zvolila vypořádání novými akciemi CTP, kterých společnost vydá 32,4 mil. Dojde tak k navýšení akciového kapitálu CTP o 8,1 % na 432,8 mil. V důsledku toho klesne podíl zakladatele firmy Remona Vose z 83,1 % na 76,9 %. CTP dokončí transakci 3. 2. 2022 a ve stejný den budou nově vydané akcie CTP přijaty k obchodování na burze v Amsterdamu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.