Allwyn svolává schůzi držitelů dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost Allwyn International svolává schůzi vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 (ISIN: CZ0003522930).


Společnost Allwyn International svolává schůzi vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 (ISIN: CZ0003522930). Schůze vlastníků se bude konat 16. ledna. Hlavním bodem programu je změna emitenta dluhopisů z Allwyn International a.s. (dříve Sazka Group a.s.) na Allwyn Financing Czech Republic 2 a s tím související změna emisních podmínek. Tento krok je důsledkem změn ve struktuře financování celé skupiny a převzetí veškerých závazků z dluhopisů společností Allwyn Financin CR 2. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9. leden, naposledy se tedy budou dluhopisy obchodovat s právem účasti ve čtvrtek 5. ledna.

Pro držitele dluhopisů, kteří plánují tyto dluhopisy dále držet, by z tohoto kroku neměly plynout žádné výraznější změny, jelikož původní emitent zůstává ručitelem za dluhy vyplývající z dluhopisů. Pokud schůze výše uvedené změny schválí, vyplatí emitent každému vlastníkovi dluhopisu, který bude přítomen na schůzi a bude hlasovat pro tyto změny, mimořádnou odměnu ve výši 0,2 % z jmenovité hodnoty držených dluhopisů. Zároveň v případě schválení změn emisních podmínek budou mít držitelé dluhopisů, kteří budou hlasovat proti, či se schůze nezúčastní, právo požadovat předčasné splacení nominální hodnoty dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.