Hardwario: Gen. ředitelem Pavel Hübner, nové zakázky u Jablotronu, DCT Czech a Vanemy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Hardwario dnes oznámila, že se novým gen. ředitelem firmy stane spoluzakladatel firmy a dosavadní technický ředitel Pavel Hübner. Nahradí tak na této pozici Alana Fabika. V souvislosti s touto výměnou také Hübner odkoupil veškeré podíly Alana Fabika, Tomáše Moravy a Lukáše Fabika v celkové výši 4 488 000 akcií. Cena byla 6,70 Kč/akcie, tj. výrazně pod poslední tržní cenou 16,40 Kč. Výměna na postu gen. ředitele souvisí s novým kontraktem Hardwaria se společností Jablotron, na níž se podílí právě Pavel Hübner. Ta se bude týkat napojení zabezpečovací techniky Jablotronu na IoT (Internet of Things) za pomoci techniky Hardwaria a měla by být pro firmu významná z pohledu tržeb. Hardwario také oznámilo nová partnerství se společnostmi DCT Czech a Vanema. S DCT Czech bude Hardwario rozvíjet komunikační moduly do mycích strojů a pro Vanemu bude Hardwario vyrábět zařízení pro sběr dat o spotřebě vody a tepla v bytových domech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.