Moneta: Zítra ráno zveřejní výsledky za 2Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zveřejní zítra ráno výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme 25% pokles na 1,2 mld. Kč, za čímž jsou vyšší úrokové náklady a výraznější rozpouštění opravných položek v minulém roce.

Dosavadní rychlý růst nákladů na financování by již měl na kvartální bázi zpomalovat, což v kombinaci s pokračujícím růstem úrokových výnosů znamená, že čisté úrokové výnosy by již neměly dále klesat oproti 1Q. V meziročním srovnání očekáváme stagnaci úvěrového portfolia, naopak klientské vklady by měly nadále rychle růst (oček. +16 % r/r). Výnosy z poplatků by měly navázat na silný růst v přechozích kvartálech. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,3 mld. Kč (+4 % r/r). Doposud nepozorujeme v ekonomice žádné známky nárůstu nesplácených úvěrů, takže i v případě Monety očekáváme nadále velmi nízký podíl nesplácených úvěrů. V naší projekci počítáme s rizikovými náklady na úrovni 20 b.b., což znamená tvorbu opravných položek 133 mil. Kč.

Management dříve uvedl, že v rámci výsledků za 2Q může poskytnout aktualizaci celoročního výhledu. Pokud čísla naplní naše projekce, vidíme prostor pro snížení očekávaných celoročních rizikových nákladů (nyní 25-45 b.b.) a s tím související zvýšení očekávaného celoročního zisku (nyní min. 4,3 mld. Kč). Na druhou stranu dosažení očekávaných provozních výnosů na úrovni minimálně 12 mld. Kč může být pro banku obtížné.

v mil. KčOček. 2Q232Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0582 458-16%2 104
  Poplatky a provize63054516%625
  Ostatní provozní výnosy21363238%215
Provozní výnosy2 9013 066-5%2 944
Provozní náklady-1 320-1 2754%-1 351
Provozní zisk1 5811 791-12%1 593
  Opravné položky-133155--152
Zisk před zdaněním1 4481 946-26%1 441
Čistý zisk1 1871 582-25%1 174

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.