Komerční banka: Jednání s magistrátem o prodeji budovy na Václavském náměstí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pražský magistrát podal nabídku na odkup budovy na rohu Václavského náměstí a Jungmannovi ulice od Komerční banky za 3,65 mld. Kč. Představenstvo KB vyhodnotilo tuto nabídku jako nejlepší a zahájilo exkluzivní jednání s hlavním městem. Toto rozhodnutí nepředstavuje závazek budovu prodat a bude předmětem dalšího schválení představenstvem. Budovu vlastní KB prostřednictvím dceřiné společnosti VN 42, hodnota budovy je pak ve výroční zprávě za rok 2023 uvedena v hodnotě přibližně 1,5 mld. Kč. Pokud by tedy prodej proběhl za uvedenou cenu, banka by zaúčtovala přibližně 2,15 mld. Kč (11 Kč na akcii) jako mimořádný zisk z prodeje, který by se promítl i do vyplacené dividendy. Management již avizoval, že plánuje vyplatit prostřednictvím dividendy celý letošní zisk, naše projekce doposud počítala s dividendou ve výši 81 Kč na akcii (9,9% hrubý div. výnos), s tímto mimořádným výnosem by se tak potenciální dividenda zvýšila na 92 Kč (11,2% div. výnos). Vzhledem k tomu, že je KB vnímána investory především jako stabilní dividendový titul, vnímáme možnost vyplacení vyšší dividendy pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.