Makro: Rekordní deficit státního rozpočtu 420 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V loňském roce státní rozpočet podle pokladního plnění skončil v deficitu 420 mld. korun (cca 6,9 % HDP). Jde o nejhlubší schodek rozpočtu v historii ČR relativně k HDP i absolutně. V roce 2020 rozpočet skončil v deficitu 367 mld. korun (-6,5 % HDP). Celkové výdaje rozpočtu v roce 2021 meziročně vzrostly o 3,5 % (+64 mld. Kč meziročně) a daňové příjmy byly vyšší o 2,8 % r/r (+35 mld. Kč meziročně). Výběr daňových příjmů tlumilo nižší inkaso daně z příjmů fyzických osob (-36 % r/r; -48 mld.) kvůli snížení daní. Podle ministerstva financí daňový balíček vedl k výpadku příjmů v objemu 90 mld. korun.

Předchozí vláda Andreje Babiše navrhla pro letošní rok rozpočet se schodem 377 mld. korun. Nová vláda Petr Fialy ovšem s návrhem nesouhlasí, snaží si v rozpočtu najít úspory a schválit rozpočet se schodkem pod 300 mld. korun. Vláda bude přechodně hospodařit podle rozpočtového provizoria.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.