ČEZ: Zisk výrazně nad odhady, zvýšení celoročního výhledu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ dnes ráno oznámil výsledky za první kvartál tohoto roku. Tržby byly meziročně vyšší o 29 % na úrovni 76,0 mld. Kč, víceméně v souladu s očekáváním. Výrazné pozitivní překvapení je pak na úrovni provozního zisku EBITDA, který vzrostl o 119 % na 43,7 mld. Kč, přičemž trh očekával „jen“ 30 mld. Kč, i na úrovni čistého zisku, který dosáhl 26,7 mld. Kč (+219 %) oproti odhadům 15,8 mld. Kč. Za tímto výrazným rozdílem je především rekordní zisk z obchodování s komoditami (4,9 mld. Kč), jednorázový efekt z přecenění zajišťovacích kontraktů (3,5 ml. Kč) a dočasný vliv prodeje emisních povolenek z důvodu posílení likvidity na pokrytí maržových požadavků energetické burzy (4,3 mld. Kč). Tento dočasný vliv pak bude v průběhu roku kompenzován vyššími rezervami na nákup emisních povolenek a také zmíněný zisk z přecenění bude v průběhu roku eliminován.

Na základě vyšších realizovaných cen elektřiny a vyššího zisku z obchodování s komoditami management zvýšil celoroční výhled, kde nyní očekává EBITDA v rozmezí 95-99 mld. Kč (doposud 85-89 mld. Kč) a očištěný čistý zisk 45-49 mld. Kč (doposud 38-42 mld. Kč). Na horním okraji výplatního poměru dividendové politiky (60-80 % zisku) by pak očekávaný čistý zisk implikoval dividendu ze zisku tohoto roku ve výši 67-73 Kč na akcii (6,7-7,3% hrubý dividendový výnos). Průměrná realizovaná cena elektřiny by měla letos dosáhnout 95-98 EUR za MWh (doposud 90-95 EUR).

Poměr zadlužení (čistý dluh / EBITDA) opět výrazně klesl na 0,9x (1,8x na konci minulého roku) a další pokles se dá očekávat i v dalších kvartálech. Chápeme, že vzhledem k současné volatilitě na trzích a rizikům plynoucích z války na Ukrajině chce management udržovat dostatečnou rezervu likvidity, nicméně z dlouhodobého pohledu je takto nízké zadlužení neefektivní a očekáváme, že by v delším časovém horizontu skupina mohla řešit optimalizaci zadlužení formou mimořádné dividendy či zpětného odkupu akcií.

Celkově jsou pro nás zveřejněné informace pozitivní a očekáváme tak pozitivní reakci akcií. Konferenční hovor společnost pořádá dnes od 16:00.

mld. Kč1Q 20221Q 2021r/rOček. J&TKonsensus
Tržby76,059,129%76,277,1
EBITDA43,720,0119%27,930,0
EBIT36,211,2222%19,921,6
Očištěný čistý zisk26,78,4219%15,315,8

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.