PM ČR: PMI potvrdilo slabost domácího trhu i pro 1Q24

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.
Včera reportoval výsledky za 1. kvartál Philip Morris International (PMI), tedy mateřská společnost Philip Morris ČR (PM ČR). Tržby dosáhly 8,8 mld. USD (+9,7 % r/r) oproti očekávání 8,5 mld, na což měl vliv růst objemů prodaných bezdýmných produktů (+20,9 % r/r), růst žvýkacích tabákových výrobků (+35,8 % r/r), zatímco objemy prodaných klasických cigaret meziročně poklesly o 0,4 %. V rámci konferenčního hovoru management podotkl, že je ve střední Evropě, hlavně v Polsku a České republice, stále znát tlak na prodané objemy tabákových a bezdýmných výrobků kvůli zhoršené ekonomické situaci. PMČR výsledky na kvartální bázi neposkytuje, a tak se více dozvíme v pololetních číslech zřejmě na konci září. Zmínka o pokračující slabosti na domácím trhu v 1Q24 je mírně nepříznivá.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.