PMČR: Vláda plánuje opětovně zvýšit daně na tabákové výrobky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o daních na tabák, alkohol a hazard. Dle této novely by měla spotřební daň z cigaret a tabáku stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Jedná se tedy o potvrzení dřívější informace, kterou již předminulý týden přinesl tisk. Současně se jedná o vyšší změnu daně, než se dříve spekulovalo. Samozřejmě návrh ještě musí projít připomínkami a legislativním procesem, ale větší skokové zvýšení daní bychom vnímali nepříznivě, protože se nedá vyloučit částečná kompenzace zvýšení ceny z marží výrobců. Výraznější zvýšení daně rovněž přispívá k růstu pašovaných cigaret, které snižují celkový oficiální trh, a tudíž potenciální příjem pro výrobce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.