Colt CZ: Zisk EBITDA vysoko nad odhady, potvrzuje celoroční výhled

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Colt CZ (dříve CZG) dnes oznámila hosp. výsledky za 1Q22. Tržby přidaly 74,7 % r/r na 3,554 mld. Kč, v souladu s naším očekáváním 3,576 mld. a nad očekáváním trhu 3,343 mld. Zdrojem růstu byl skok v prodejích na největším trhu v USA (+59 %), a hlavně díky začlenění akvírovaného Coltu, a prudký růst v Kanadě z téhož důvodu (+833 % r/r), ale i rychlý růst v ČR díky armádní zakázce (+324 % r/r) a podobně rychlý růst v Asii (+289 % r/r). Komerční poptávka v USA podle společnosti dále rostla. Upravený zisk před odpisy EBITDA meziročně vzrostl o 120 % na 954,7 mil. Kč, čímž vysoko překonal očekávání trhu 688 mil. i naše očekávání 742 mil. Společnosti se dařilo dobře kontrolovat náklady mimo jiné i díky tomu, že ke zvýšení platů v českých provozech dochází až od dubna. EBITDA marže tak činila vysokých 26,9 % proti loňským 21,3 %. Díky tomu prudce rostl i provozní zisk (+124 % na 749,3 mil. Kč). Díky zisku z přecenění derivátů společnost reportovala i podstatně menší finanční ztrátu, než jsme čekali, a tím dosáhla prudkého růstu upraveného čistého zisku o 129 % na 631,9 mil. Kč. Tato hodnota je téměř dvojnásobná oproti konsensu trhu 344 mil. i našemu očekávání 358 mil. Upravený zisk na akcii činil 18,5 Kč oproti loňským 8,4 Kč.

Management uvedl, že díky silným výsledkům v 1Q potvrzuje letošní výhled, který počítá s tržbami 14,4 – 14,8 mld. Kč a upr. ziskem EBITDA 3 – 3,3 mld. Kč. Podotýkáme, že EBITDA dosažená v 1Q činí 30 % středu celoročního výhledu. To znamená, že společnost má rezervu ke splnění výhledu, i kdyby došlo k rychlejšímu růstu nákladů ve zbytku roku, a nelze vyloučit, že výhled bude v průběhu roku zvýšen. Společnost očekává růst cen komodit a energií, ale je přesvědčena, že je schopna je částečně promítat do cen produktů. Celkově hodnotíme výsledky Colt CZ za 1Q jako velmi pozitivní. Konf. hovor se koná dnes v 10:00 SEČ.

 

mil. Kč1Q22r/r1Q21oček. 1Q22 Trhoček. 1Q22 J&T
Tržby3553,674,7%2033,83343,03576,1
Upr. EBITDA954,7120,0%434,0688,3742,3
EBITDA marže26,9%+5,6 pr.b.21,3%20,6%20,8%
Provozní výsledek749,3123,7%334,9467,9542,6
Finanční výsledek-22,4n.m.26,7--205,7
Upr. čistý zisk631,9129,2%275,6344,1358,4
Upr. čistý zisk na akcii (Kč)18,5119,1%8,4-10,6
Zdroj: Colt CZ, J&T Banka    

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.