Investoři již vyhlížejí pokles úrokových sazeb

11-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceInvestoři již vyhlížejí pokles úrokových sazeb
#Trendy#Fondy#Ekonomika

Podle analytiků budou i v roce 2024 pokračovat témata jako obrat v měnové politice, ekonomický vývoj, resp. vývoj hospodaření firem a geopolitika. Jedním z hlavních bodů investičních strategií pro příští rok pak bude vývoj a výhled na měnovou politiku. Průběh a další očekávání na vývoj sazeb tak budou hrát jednu z hlavních rolí tohoto roku.

Začátek roku 2024 bude o sledovaných centrálních bankách. S ohledem na prosincová zasedání se však neočekává, že by ta lednová měla tak pozitivní dopad do vývoje cen rizikových aktiv. U ECB se očekává, že ponechá sazby beze změny. „Lagardeová již na minulém zasedání výrazně tlumila optimistickou náladu trhu a uvedla, že ECB prozatím snižování sazeb ani nediskutuje. Zachování podobné rétoriky by mohlo optimistické očekávání trhu o snižování sazeb dále tlumit, což by mělo nepříznivý dopad do rizikových aktiv,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trh.

Fed ponechá sazby stále beze změny (5,25–5,50 %). Prosincové optimistické vyznění bude potenciálně tlumeno Powellem, který zřejmě zopakuje, že Fed bude ve své měnové politice nadále velmi obezřetný a případné letošní snižování sazeb bude velmi pozvolné. „Takové relativně jestřábí vyznění by mělo rovněž nepříznivý dopad do rizikových aktiv alespoň v krátkém období. Naplnění našeho poměrně obezřetného scénáře na lednová zasedání sledovaných centrálních bank by mohlo přinést krátkodobě korekci, tedy zvýšení, v tržních výnosech, a tudíž korekci růstu akcií, které jsme byli svědky ke konci roku 2023,“ konstatuje Milan Vaníček.


Geopolitické riziko trvá

Vedle konfliktů na Ukrajině a v Gaze se bude sledovat dění v Rudém moři. Útoky jemenských povstalců (Húsiů), kteří ohlásili, že budou napadat jakékoliv lodě, které mají nějakou spojitost s Izraelem, mají negativní dopad do mezinárodní lodní dopravy a na ceny ropy. V oblasti již operuje mimo jiné americké vojenské loďstvo, které se snaží chránit tamní lodní trasy. Vedle ekonomických dopadů jako zvýšení cen ropy či vyšších přepravních nákladů se může do oblasti přesunout i loďstvo jiného státu, např. Íránu, které může celou situaci komplikovat a jitřit geopolitické riziko.


Pohled na akcie a dluhopisy

Trhy zakončily rok 2023 optimismem. Ten nadále živí výhled na období nižších úrokových sazeb, které již nemusí krotit ustupující inflaci. Zároveň makroekonomická data nepoukazují na akutní riziko propadu ekonomik, což je pozitivní kombinace pro akcie i dluhopisy. Zámořský akciový index přidal v prosinci 4,4 %, evropské akcie posílily o 3,2 %. Výnosy dluhopisů pokračovaly v relativně rychlém poklesu (tj. v růstu cen) a americký desetiletý státní dluhopis uzavřel rok na úrovni 3,9 %, kam svižně klesl z říjnových 5 %. Německá desetiletá obligace zakončila rok podobným pohybem na úroveň 2,0 % z říjnových 3 %.

Očekávání poklesu sazeb již analytici predikují několik měsíců. Tvrdá data eurozóny potvrzují ustupující inflaci (2,4 % r/r; −0,6 % m/m) a ekonomickou stagnaci. Navíc předstihové indikátory nepoukazují na návrat poptávkových inflačních tlaků. Indexy nákupních manažerů se dále pohybují pod referenční úrovní 50, což lze interpretovat jako pesimismus podniků ohledně výhledu na blízké období.

„Na tento pohyb jsme se snažili v našich fondech připravit jednak zainvestováním dluhopisových portfolií, jednak částečnou rotací do akciových sektorů citlivých na pokles úrokových sazeb. Zde je zřejmě nejpopulárnější technologický sektor, nicméně vzhledem k jeho valuaci jsme zde expozici příliš neměnili. Pravidelně zde však poukazujeme na dle našeho názoru největší příležitost akciového trhu – realitní akcie,“ popisuje Marek Ševčík, portfolio manažer J&T Investiční společnosti.

Ve smíšeném fondu J&T Rentier je to už několik měsíců nejvíce zastoupený sektor s podílem 10 %, činí tedy 20 % akciové složky. To je jeden z příkladů, jak se portfolio manažeři snaží pracovat s aktivní správou. „Zisky jsme zde v minulých týdnech vybrali pouze na části pozice logistické CTP. V indexech jsou zastoupeny realitní akcie s váhou nízkých jednotek procent,“ uvádí Ševčík.

Při loňských dvouciferných propadech akciového i dluhopisového trhu reportoval náš tento pokles 1,9 %. Za rok 2023 potom byl reportován růst 13,3 % a historická maxima fondu. Fond také loni oslavil svou první miliardu korun.


U nemovitostí zůstaneme

„Při analýzách západních veřejně obchodovaných realitních firem v nás v druhé polovině roku uzrálo rozhodnutí vytvořit na tento sektor samostatnou expozici. Vznikl tak fond J&T Realitních akcií a dluhopisů, který je veřejnosti otevřen od září. Ke konci roku jsme zde spravovali necelou čtvrt miliardu a zhodnocení 9,7 %,“ říká Marek Ševčík.

Myšlenka fondu stojí na investicích do realitních firem, jejichž budovy (zejména byty v západní Evropě) činí až dvakrát více, než je cena této firmy. Z těchto společností pak portfolio manažeři cílí výhradně na ty, které nemusí za současných sazeb refinancovat velkou část dluhu v dalších cca 24 měsících.


Lednový výhled

Závěr roku patřil kupcům, kteří byli podpořeni klesajícími tržními výnosy na pozadí výhledu na obrat v měnové politice sledovaných centrálních bank (Fedu a ECB). V lednu může dojít především v jeho závěru k lehkému, resp. krátkodobému, zchlazení optimismu v případě naplnění základního scénáře zopakování relativně jestřábí rétoriky ECB a i Fedu. „Jako málo pravděpodobnou černou labuť bychom vnímali vyostření geopolitického rizika na pozadí dění v Rudém moři,“ uvádí Milan Vaníček.

Základní scénář tedy počítá s možnou zvýšenou nervozitou ke konci ledna, která by měla však být relativně krátkodobá s ohledem na delší výhled nejen na měnovou politiku. Dlouhodobý výhled na obrat v měnové politice (pokles základních úrokových sazeb) by dotčen být neměl.


Co lze očekávat od roku 2024?

Analytici očekávají, že i v roce 2024 budou pokračovat témata jako obrat v měnové politice, ekonomický vývoj, resp. vývoj hospodaření firem a geopolitika. Jedním z hlavních bodů investičních strategií pro příští rok bude vývoj a výhled na měnovou politiku. Na konci roku 2023 došlo k dovršení cyklu zvyšování úrokových sazeb u sledovaných centrálních bank, jako jsou Fed a ECB, i včetně domácí ČNB. Mnoho investorů tak již vyhlíží situaci, kdy v ekonomice budou základní úrokové sazby klesat.

„Poslední vývoj popsaný výše naznačuje, že sázky na relativně prudký pokles sazeb začínají být významné. Proto průběh a další očekávání na vývoj sazeb budou hrát jednu z hlavních rolí tohoto roku,“ uvádí Vaníček. Reálné potvrzení a hlavně utvrzení očekávání trhu v relativně rychlý pokles sazeb bude podporou pro riziková aktiva. Co může náhled na vývoj měnové politiky buď změnit, či potvrdit, bude vývoj ekonomiky, resp. vybraných ekonomických ukazatelů, jako jsou inflace a vývoj trhu zaměstnanosti (hlavně v USA). Zde již bude nutné rozlišovat, na které straně Atlantiku je situace sledována.

V případě USA se aktuálně očekává tzv. měkké přistání, tedy že ekonomika ustojí vysoké sazby a nedostane se do recese. Spolu s tím dojde k poklesu inflace na cíl (2,0 %) a trh práce přestane vykazovat prvky přehřátí. „Jen připomínáme, že ještě na začátku roku 2023 se trh domníval, že se USA recesi alespoň v druhé polovině roku nevyhne. V tomto pro USA již základním scénáři bude docházet k postupnému poklesu sazeb a přitom kladnému ekonomickému růstu. V tomto scénáři jsme na riziková aktiva lehce pozitivní a očekáváme, že bude pokračovat kladný trend. Nicméně toto očekávání je relativně mírné a v případě kvantifikace na růstu indexu S&P 500 by mělo představovat pět až osm procent meziročně,“ říká Milan Vaníček a dodává, že důvodem pro tuto opatrnost je odhad jen pozvolného poklesu sazeb vůči strmějšímu poklesu očekávanému trhem.

V případě Evropy lze očekávat negativní vývoj ekonomiky (již aktuálně nastal) přinejmenším v první polovině roku 2024, který se spolu s vysokými sazbami může ještě více prohloubit. S poklesem ekonomiky dochází k rychlejšímu poklesu inflace i pozvolnému uvolnění na trhu práce. Takovýto základní scénář pro Evropu dává šanci na rychlejší pokles sazeb, než tomu může být v USA. Vliv na riziková aktiva bude však smíšený.

Pozitivní vliv snižování sazeb bude nahrazován zhoršením ekonomických ukazatelů, potažmo hospodaření firem. Pravděpodobně až vylepšení ekonomické situace v druhé polovině roku pomůže zakončit rok v případně rizikových aktiv v kladných hodnotách, kdy převáží efekt snižování sazeb či výhled na rok 2025.

Samostatným rizikem pro základní scénáře vývoje ekonomiky, potažmo rizikových aktiv, může být geopolitika. Ta je jen těžko odhadnutelná. Avšak v základním scénáři by mělo dojít ke zklidnění situace v Pásmu Gazy, což by mělo uvolnit tlaky na možný ropný šok či další těžko předvídatelný efekt teoretického zapojení například Íránu.

V rámci konfliktu na Ukrajině by mohlo rovněž dojít k jistému uvolnění patové situace. Základní scénář vývoje geopolitiky by tedy měl mít neutrální či lehce pozitivní dopad do rizikových aktiv. Celkově lze tedy náš základní scénář pro vývoj rizikových aktiv v roce 2024 označit za lehce optimistický. Tento mírně pozitivní náhled pramení především z očekávání pokračování poklesu tržních sazeb. Podpořit by jej měla ekonomická data, a to pokles inflace, uvolnění trhu práce a ekonomická situace, která umožní firmám vykazovat kladný růst (alespoň v USA).


Pohled na fondy J&T očima portfolio manažerů


J&T BOND

V prosinci jsme investovali do korunových dluhopisů J&T Securities, Fidurock a JTPEG, v menší míře i do dluhopisu Dr.Max. Navýšili jsme zpracovatele masa Minerva, McDonald's a Volkswagen. Posílili jsme také fond amerických hypotečních dluhopisů a mírně jsme dokoupili i české a americké státní dluhopisy. Byly splaceny bondy Tepláren Otrokovice, 365bank a odprodali jsme pozici Bayer. Modifikovaná durace portfolia byla 2,93. Hrubý výnos do splatnosti portfolia byl 7,6 %.   


J&T MONEY

V průběhu prosince jsme koupili dluhopisy J&T Securities 2028 a Fidurock 2028. Navýšili jsme EPH 2025 a J&T Finance Group 2024. Obnovili jsme splatnou směnku J&T Private Equity. Byl splacen bond Tepláren Otrokovice, realizovali jsme profit na části pozice J&T Bank 7,5% / 2027. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,56. Hrubý výnos do splatnosti portfolia byl 7,3 %.   


J&T MONEY II

V prosinci jsme se účastnili primárního úpisu Dr.Max 8,5% / 2029 a dokoupili jsme Fidurock 8,6% / 2028. Uprodali jsme Total Play 7,5% / 2025. Modifikovaná durace činí na 1,9. Výnos do splatnosti portfolia činil 7,0 % p. a.


J&T Komoditní

V prosinci jsme prodávali některá aktiva s cílem navýšit podíl hotovosti v portfoliu v reakci na oslabení koruny a výběr z portfolia. Uprodali jsme zejména indexové fondy WisdomeTree Broad Commodities nebo BNP Energy & Metal ETF. Snížili jsme podíl v energetických evropských společnostech TotalEnergies a Shell, které v posledních týdnech outperformovali ceny ropy a plynu. Uzavřeli jsme také pozici v německé společnosti RWE v reakci na pokles cen elektřiny.  


J&T Realitních akcií a dluhopisů

Během prosince jsme nakoupili bondy CA Immo 0,875% / 2027, 3M 5,7% / 2026, Fraternity 5,25% / 2026 a Fidurock 8,6% / 2028. Modifikovaná durace činí 3,1, výnos do splatnosti 8,2 % p. a. Podíl akcií činil ke konci roku 50 %. Během ledna jej plánujeme opět navýšit.


J&T Opportunity

Prosinec nám přinesl i velký příliv peněžních prostředků do fondu, proto jsme museli být na trhu aktivní na nákupní straně i my. Realizovali jsme pouze část zisků na Crowdstriku, naopak jsme navyšovali váhu našich pozic na  SQM, Nextera Energy, ON Semiconductor a Volkswagenu. Vrátili jsme se do akcií Googlu, když se domníváme, že v oblasti AI tato společnost dožene postupně ztrátu, kterou v tomto sledovaném segmentu loni nabrala. Nově jsme otevřeli pozici ve společnosti PagSeguro, která v Brazílii poskytuje platební systém terminálů pro obchodníky. Navýšili jsme váhu fondu BNP China.


JTDF

Snažili jsme se doinvestovat peníze, které do fondu přicházely, ale nebylo to na těchto vyšších cenách jednoduché. Navýšili jsme naše pozice na Fortumu, Volkswagenu, Exxonu a Cognizantu, naopak jsme realizovali alespoň částečně profity po rychlém růstu na realitních CTP, Vonovii a Instonu. Nově jsme pak otevřeli pozici v Grand City Properties, kde vidíme vyšší potenciál než na zmiňovaném CTP. V prosinci naše portfolio vzrostlo o více než +3 % a dosáhli jsme nového maximálního NAV za dobu existence fondu, rok 2023 jsme zakončili se zhodnocením +26,05 %! Eurová třída pak přidala +23,19 %. Mezi největší pozice patří ČEZ, Vonovia, Microsoft, Fortum a Telefónica. 


J&T LIFE BALANCOVANÝ 

V prosinci jsme dále navyšovali růstové složky a nakupovali fondy J&T Dividend a J&T Opportunity. Koupili jsme také J&T Komoditní a J&T Arch Investments CZK. Do výnosové složky jsme koupili fondy  J&T Bond, J&T Credit Opportunities a J&T Money II. Volné prostředky jsme uložili na depozitum za atraktivní úrokovou sazbu.


NAŠE ČESKO

V prosinci fond Naše Česko připravoval půdu pro rozšíření investic privátního kapitálu, a to navýšením závazku ve fondu CEIP II., který nás přesvědčil, že dokáže navázat na vynikající výsledek z roku 2023, dokončili jsme due diligence proces u fondu ARX V, kde současně jednáme o výši případné investice, a nakonec jsme absolvovali několik schůzek s potenciálními kandidáty na investici ze světa Venture Capital. Na straně veřejných aktiv jsme využívali zvýšenou volatilitu a navyšovali pozice – nejvíce ve společnosti Eurowag. Dále sledujeme situaci kolem dluhopisů CPIPG, kde vnímáme zlepšení a čekáme, jestli aktivisti z Muddy Waters vypustí slibovaný druhý report ohledně údajného vyvádění majetku ze společnosti. Celkové zhodnocení fondu do 15. 12. dosáhlo +0,43 %. Svůj první rok od spuštění v červnu 2023 pak fond dosáhl zhodnocení +9,03 %. Děkujeme za vaši důvěru a pevně věříme, že s námi budete pokračovat i v následujícím roce.


J&T NextGen

Nově otevřený smíšený fond J&T NextGen má za sebou první měsíc fungování a jeho zainvestovanost dosáhla cca 30 %. Portfolio začínáme budovat a nebylo jednoduché nastupovat do trhu po velmi silném růstu v listopadu. Nicméně se soustředíme na společnosti, kde vidíme dlouhodobý potenciál a výrazný růst poptávky po produktech těchto společností v následujících letech. Titulem s nejvyšší váhou ve fondu se zatím stávají akcie Amazonu a JP Morgan, silné zastoupení bude mít také sektor „healthcare“ (Fresenius, Mckesson či Lantheus), kde vnímáme do budoucna zvyšující se poptávku. Portfolio doplňují firmy z komoditního sektoru (těžař mědi Freeport a producent lithia SQM) a výrobce letadel Boeing či společnost L3Harris (komunikační produkty pro avioniku). Fond první měsíc svého fungování rostl o 1 %, cash zatím tvoří cca 70 % portfolia. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.