J&T Banka: Splacení dvou emisí perpetuitních certifikátů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací na internetových stránkách J&T Banka rozhodla o splacení dvou emisí perpetuitních certifikátů.

Podle informací na internetových stránkách J&T Banka rozhodla o splacení dvou emisí perpetuitních certifikátů. Korunová emise s označením J&T Banka 10 % PERP (ISIN CZ0003704249) v objemu 1 mld. Kč bude splacena 15. července 2024. Eurová emise s označením J&T BK III 9 % PERP (ISIN: CZ0003704421) v objemu 21,3 mil. EUR pak bude splacena 22. června 2024. Držitelé certifikátů obdrží 100 % nominální hodnoty plus dosud nevyplacený příslušný úrokový výnos.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.