Savarin: Podle Crestylu se nezmění plány na development po rozhodnutí Min. kultury

1-minutové čtení
J&T specialista


Společnost Crestyl, která je developerem projektu Savarin v centru Prahy, vydala prohlášení reagující na mediální zprávy o zamítavém stanovisku Ministerstva kultury k části projektu.

Společnost Crestyl, která je developerem projektu Savarin v centru Prahy, vydala prohlášení reagující na mediální zprávy o zamítavém stanovisku Ministerstva kultury k části projektu. Tyto zprávy uváděly, že Ministerstvo kultury zamítlo část projektu ve vnitrobloku z důvodu památkové péče. Crestyl v prohlášení zmínil, že toto rozhodnutí bylo ve skutečnosti vydáno již v prosinci 2020 a že plán developmentu prezentovaný v prospektu k dluhopisům Savarin 0,0/2026 s ním tak již počítal. Podle Crestylu je objem staveb, s nímž společnost aktuálně počítá, menší než objem, který byl původním podkladem pro územní rozhodnutí. Proto rozhodnutí ministerstva sice způsobí prodlení v povolovacích procesech, ale nebude znamenat zásadní změnu plánů. Doplňujeme, že celá věc se týká pouze části projektu ve vnitrobloku, zatímco ostatní části mají platné stavební povolení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.