Negativní překvapení předstihových ukazatelů v průmyslu

1-minutové čtení
J&T specialistaIndex nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za únor drobně klesl na 44,3 bodů (44,6 b. v lednu) a nenaplnilo se očekávání, že dojde ke zlepšení (oček. 45,0). Negativně navíc vyzněly i detailní výsledky. Firmy naznačily, že jim klesají nové zakázky a hledají cesty, jak snižovat náklady včetně propouštění zaměstnanců. Pozitivním znakem je další pokles inflačních tlaků. Index PMI posledních 9 měsíců v řadě zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50), a zatím se neukazují výrazné signály pozitivního obratu. Spíše to ukazuje, že i na začátku roku zůstane domácí průmysl utlumený.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.