EPH: EBITDA v prvním pololetí vzrostla o 12 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina EPH minulý týden zveřejnila výsledky za první polovinu tohoto roku. Celkové konsolidované tržby dosáhly 14,9 mld. EUR (-1 % r/r), provozní zisk EBITDA 1,87 mld. EUR (+12 % r/r) a čistý zisk 1,93 mld. EUR (+54 %). Za růstem provozního zisku je jak organický růst, tak nové akvizice převážně v Německu. Zadlužení společnosti (čistý dluh k EBITDA) zůstává stejně jako na konci minulého roku na nízké úrovni 1,1x. Skupina EPH podle našeho názoru opět představila solidní čísla a pokračuje v růstovém trendu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.