Pilulka: První obchodní den na pražské burze

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Akcie společnosti Pilulka Lékárny se dnes budou poprvé obchodovat na trhu Start pražské burzy. Ticker (označení) emise Pilulka pro účely obchodního systému Xetra a portálu Bloomberg je „PINK“. Pilulka upsala minulý týden 725 tis. akcií, tj. téměř maximální možný počet umožněný prospektem, a to za nejvyšší cenu z nabízeného intervalu 350 – 424 Kč/akcie. Pražská burza uvedla, že objednávky překročily nabízené množství akcií o 536 %. Firma byla oceněna na 1,06 mld. Kč. Jeden ze spolumajitelů firmy a člen managementu Petr Kasa uvedl, že úpis považuje za velký úspěch a že cca 200 mil. Kč získaných z navýšení kapitálu firma použije na další rozvoj a zahraniční expanzi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.