Avast: Konec obchodování 9. 9., vyplatí mezitímní dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  NortonLifeLock včera oznámil, že po získání souhlasu britského regulátora předpokládá dokončení fúze s Avastem 12.9. O jeden pracovní den dříve, tj. v pátek 9.9., se budou akcie Avastu obchodovat naposledy. Zároveň bude 9. 9. posledním obchodním dnem s nárokem na výplatu kompenzace od NortonLifeLock. Od 13. 9. pak budou připisovány nové akcie NortonLifeLock coby část kompenzace a do 26. 9. bude odeslána její hotovostní část. Jde o očekávaná data, která se ještě mohou změnit v závislosti na rychlosti britských úřadů. Avast včera také potvrdil, že 12. 8. vyplatí mezitímní dividendu za 1. polovinu roku ve výši 0,048 USD (1,16 Kč) na akcii, a to držitelům akcií k rozhodnému dni 22. 7. Na roční bázi představuje dividenda hrubý výnos 1,2 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.