Čeští dolaroví milionáři nepanikaří. Inflaci překonávají díky dlouhodobým investicím, věří akciím a dluhopisům

3-minutové čtení

Současný ekonomický vývoj a očekávané ochlazení ekonomiky české dolarové milionáře nevyvádí z míry a vědí, že nepříznivou situaci překonají. Klíčem k udržení a růstu jmění je podle dolarových milionářů zachování klidu, dlouhodobé investování a hledání nových příležitostí k nákupu. V tomto roce hodlají investovat zejména do zahraničních akciových titulů či dluhopisů a neodvrací se ani od nemovitostí, které pro ně zůstávají bezpečným přístavem. Vyplývá to z dvanáctého ročníku unikátního průzkumu J&T Banka Wealth Report 2022, který mapuje postoje a investiční chování českých a slovenských dolarových milionářů.

Ačkoliv se uplynulý rok nesl ve znamení obav z narušení ekonomické i bezpečnostní stability, čeští dolaroví milionáři nepanikaří a klidně vyčkávají obrat dosavadního ekonomického vývoje. Vnímají hrozící rizika a obávají se dopadu nepříznivých vlivů na domácnosti i stát, na poli investic jsou však sebejistíZásadní důležitost přikládají dlouhodobému investování i využití propadů trhů k posílení svých pozic. Přestože trhy vysokým výnosům loni příliš nepřály, více než polovina českých dolarových milionářů v uplynulém roce dokázala díky svému přístupu hodnotu svého jmění zvýšit a slabá třetina bohatých si nepřipsala výnosy ani ztrátu. Mladá generace úspěšných přitom měla nad zkušenějšími během posledního roku navrch – třetina mladších respondentů zbohatla o více než 10 %, starší 50 let hodnotu svého jmění navýšili nejčastěji o 2-9 %.

Loňský rok byl z hlediska uchování hodnoty bohatství a potenciálních investičních výnosů nejslabší. Hodnota jmění poklesla 18 % českých dolarových milionářů, což je doposud nejvyšší procento zaznamenané v našem průzkumu. Zároveň ale růst jmění u zhruba poloviny dolarových milionářů ukazuje, že promyšlená investiční strategie si poradí i s výrazným zhoršením ekonomické situace a zvýšenou volatilitou, kterou jsme v minulém roce pozorovali na akciových trzích,“ říká Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Růst svého jmění do 9 % očekává bezmála polovina respondentů i v tomto roce. Největší zhodnocení v tomto roce dolaroví milionáři očekávají od akcií, které jsou z dlouhodobého hlediska schopné doručit nejvyšší výnos ze všech hlavních tříd finančních aktiv. Dluhopisy jsou pak mezi investičními nástroji takříkajíc Popelkou, a ačkoliv se netěší tak široké popularitě jako právě akcie, dolaroví milionáři v nich vidí skrytou příležitost. Zatímco v akciové trhy investoři věří, kryptoměnovou horečku považují dolaroví milionáři za přežitou a důvěra v digitální aktiva mezi oslovenými zaznamenala strmý pokles. Ustupuje zároveň i popularita investičních nemovitostí kvůli nižším potenciálním výnosům, přesto pro ně však nemovitosti zůstávají atraktivním uchovatelem hodnoty a především klidu.

K bohatství v tomto roce podle oslovených přispěje vlastní podnikání a příjmy z něj, z investičních nástrojů pak zejména zahraniční akcie, nemovitosti, dluhopisy nebo private equity investice. Můžeme pozorovat, že dolaroví milionáři nyní svá portfolia oproti situaci před deseti lety ve větší míře diverzifikují, lépe vyvažují rizika a porozuměli také faktoru dlouhodobosti. Stojí před námi vyzrálí investoři, kteří se poučili z minulé ekonomické krize a i přes turbulentní vývoj ekonomiky a trhů si zachovávají chladnou hlavu, nepropadají panice, a naopak hledají nové příležitosti,“ dodává Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

O průzkumu J&T Banka Wealth Report

Průzkum probíhal na sklonku roku 2022 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd. Jeho cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů.

Do průzkumu se zapojilo 309 respondentů z řad dolarových milionářů (192 Čechů a 117 Slováků). Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníků. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory.

Více informací o průzkumu naleznete zde: https://www.jt-wr.com/