Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu na nízkých úrovních

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu v září očekávaně klesl na 41,7 bodů (42,9 b. v srpnu). Trendově se nic nemění, index PMI poslední půlrok kolísá v pásmu 41-43 bodů, což odpovídá výraznému poklesu průmyslu. Celkově index PMI poslední rok nepřetržitě zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50), a zatím se nejen neukazují signály obratu, ale spíše to vypadá na pokračující kontrakci průmyslu. Podle firem razantně propadly zásoby a firmy také začaly propouštět zaměstnance. Poslední rok a půl firmy naznačují pokles nových zakázek. Pozitivní zprávou je pokračující stabilizace cen vstupů. Index PMI dál indikuje výrazné problémy domácího průmyslu a ve struktuře spíše naznačuje kvalitativní zhoršování situace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.