České ekonomice se daří a dařit se bude i nám, vyplývá z průzkumu českých dolarových milionářů

4-minutové čtení

Již pátým rokem kladně hodnotí čeští dolaroví milionáři naši ekonomickou situaci, kterou stále vnímají více jako příležitost pro své investice. Pozitivně ji vidí i obecná populace, vyplynulo to z výsledků již sedmého ročníku unikátního výzkumu českých a slovenských dolarových milionářů J&T BANKA Wealth Report 2017.

Konec intervencí přinese zlevnění

Českou ekonomiku letos ovlivnilo rozhodnutí České národní banky ukončit oslabování české koruny. Zatímco intervence samotné byly respondenty hodnoceny spíše rozporuplně, od konce intervencí očekávají Češi pozitivní osobní přínosy. Vnímají je spíše jako zlevnění cestování (39 % USD milionáři, 43 %populace) a dovážených výrobků (33 % USD milionáři, 42 % populace). Čeští milionáři mají přirozeně korunové zásoby, které se mohou potenciálně zhodnotit, což obecná populace nemá, takže 37 % jich očekává zhodnocení korunových úspor (v populaci jen 21 %).

EET milionáře rozděluje

Z aktuálních společenských problémů jsou čeští milionáři pro zákaz kouření v restauracích (78 %), souhlasí s plánovaným zvyšováním výdajů na armádu (61 %), dotacemi na kotle (60 %) či zákazem prodeje sladkostí ve školách (56 %). Nesouhlasí s pozitivní diskriminací žen ve vedení firem (68 %) a zvyšováním sazby daně pro vyšší příjmové skupiny (91 %). Jinak vcelku homogenní skupinu milionářů tak rozdělují dva problémy – EET a Trump. Zavedení EET vnímá 49 % respondentů jako pozitivní událost a 41 % naopak jako negativní. Zvolení Trumpa a nástup jeho administrativy považuje za pozitivní 43 % českých milionářů a 31

Největší rozdíl mezi českou populací a českými milionáři lze jednoznačně vysledovat u zvýšení sazby daně pro vyšší příjmové skupiny. Zatímco 46 % populace by ji vnímalo jako pozitivní událost, mezi milionáři by to byla jen 4 %.              


Kdo jsou dolaroví milionáři?

Je mu 52‒53 let, vystudoval vysokou školu a je majitelem firmy. Není to žádný restituent ani svůj majetek nezdědil, ale vydělal si jej dlouhodobým rozvojem svého podnikání. Svět dolarových milionářů je stále světem mužů. V Česku tvoří muži 86 % dolarových milionářů, a na Slovensku dokonce 96 %. Obdobný trend je ale možné sledovat i jinde ve světě. Podle Wealth-X and UBS World Ultra Wealth Report 2014 bylo mezi ultra bohatými jen 13 % žen.

Hlavním zdrojem majetku českých a slovenských milionářů je podnikání nebo práce pro zaměstnavatele (82 % v ČR, 86 % v SR). Formou dědictví, restituce nebo výhry získalo svůj majetek jen 2 % respondentů v ČR a 1 % v SR a kombinací práce a dědictví 16 % milionářů v ČR a 13 % v SR. Typický respondent-milionář nastartoval své podnikání vlastním přičiněním v 90. letech minulého století, přičemž nemohl počítat s dědictvím nebo výraznějším majetkem od rodičů, jak tomu často je ve vyspělém světě.             

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2017:

Průzkum, který probíhal mezi únorem až březnem 2017, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD. Do průzkumu se zapojilo celkem 263 respondentů z řad dolarových milionářů (192 Čechů a 71 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory s 15 respondenty.

 

J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch úspěšných, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Na majetek se díváme komplexně. Nabízíme služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby našich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Pro klienty, kteří chtějí poznat rozdílnost přístupu privátní banky a vyzkoušet komfort a kvalitu služeb je připravena služba Clear Deal, která je přístupná od půl milionu korun a kromě termínovaných vkladů nabízí i omezené množství investičních příležitostí. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, chorvatská banka J&T Bank d.d. banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu a slovenská Poštová banka. Více informací na: www.jtbank.cz