Allwyn AG reportoval za 2Q nárůst zisku o 17 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn AG zveřejnil včera ráno předběžná čísla za druhý kvartál tohoto roku.


Allwyn AG zveřejnil včera ráno předběžná čísla za druhý kvartál tohoto roku. Na konsolidované bázi vzrostly hrubé výhry o 23 % na 902 mil. EUR a očištěná EBITDA o 17 % na 277 mil. EUR. Za růstem je pokračující organický růst a návrat k „normálnímu“ provozu po odstranění posledních omezení souvisejících s pandemií Covid-19. Podle skutečných ekonomických podílů (pro-rata) pak hrubé výhry vzrostly o 18 % r/r na 708 mil. EUR a očištěná EBITDA  o 20 % na 175 mil. EUR. Dosavadní vývoj je doposud v souladu s očekáváním managementu, který za celý tento rok očekává očištěnou EBITDA (pro-rata) v rozmezí 740-760 mil. EUR. Poprvé od začátku pandemie Covid-19 není podnikání společnosti ovlivněno žádnými protipandemickými opatřeními.

Allwyn reportoval silná čísla a zároveň potvrdil, že vysoká inflace, zhoršené makroekonomické prostředí a válka na Ukrajině mají jen velmi omezený dopad na jeho hospodaření. Kompletní výsledky společnost zveřejní 7. září. Ten samý den budou také akcionáři Cohn Robbins Holdings Corp. hlasovat o fúzi s Allwynem, prostřednictvím které Allwyn plánuje vstoupit na akciovou burzu v New Yorku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.