PMČR: Předběžné výsledky distanční VH potvrzují schválení dividendy 1260 Kč/akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost Philip Morris ČR v pátek (30. 4.) zveřejnila předběžné výsledy hlasování distanční valné hromady. Dle očekávání je předběžně schválena mimo jiné i výše hrubé dividendy, tj. 1260 Kč/akcii. Jen připomínáme, že akcie se již obchoduje bez nároku na tuto hrubou dividendu. Konečné výsledky distanční valné hromady budou oznámeny 28. 5. 2021.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.