Makro: Inflace v červenci zpomalila, ale inflační tlaky stále sílí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Inflace v červenci podle očekávání zpomalila na 2,3 % r/r (2,6 % v červnu). Ve struktuře výsledky neobsahují větší překvapení. Vůči červnu se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 % m/m, a to hlavně kvůli růstu cen dovolených (24 %) se začátkem letní sezóny. O síle inflačních tlaků v ekonomice svědčí i to, že letošní nárůst je dvojnásobný, než tomu u cen dovolených bylo v červenci obvyklé poslední dekádu. V opačnému směru zapůsobil výrazný pokles cen potravin (-1,9 % m/m), a to hlavně kvůli levnější zelenině (-12 % m/m) a ovoci (-5 %). Následně v kombinaci s vyšší srovnávací základnou z loňského roku ceny potravin (-0,1 % r/r) meziročně klesly a poprvé po téměř 2 letech nezvyšovaly inflaci. U ostatních položek k výraznějším změnám nedošlo.

Celkově se inflační obrázek příliš nemění, letos pozvolna zrychluje jádrová inflace (bez volatilních položek jako potraviny a energie). V druhé polovině roku by inflace měla kolísat kolem úrovně 2,5 %. Pro ČNB výsledky nepřináší nový impulz, na druhou stranu podporují postoj, že pokud nezačne inflační tlaky tlumit posilování kurz koruny, centrální banka do konce roku zvýší sazby ještě 1-2krát.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.