TMR: Významné investice do nových sjezdovek ve Špindlerově Mlýně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Hospodářské noviny uvedly, že v lyžařském areálu Špindlerův Mlýn se letos uskutečnila jedna z největších investic za desetileté působení firmy Melida


Hospodářské noviny uvedly, že v lyžařském areálu Špindlerův Mlýn se letos uskutečnila jedna z největších investic za desetileté působení firmy Melida, jež areál provozuje a jejíž výsledky konsoliduje TMR. Investice dosáhly cca 300 mil. Kč, přičemž hlavním cílem bylo vytvoření dvou nových sjezdovek v délce 3 km. Celkově tak areál nabídne přes 30 km sjezdovek. Generální ředitel Melidy René Hroneš uvedl, že k investicím firmu podnítily dobré výsledky za zimní sezónu, a to navzdory nebývale velké oblevě. Špindlerův Mlýn profitoval z toho, že se do něj v důsledku oblevy stěhovali lyžaři z níže položených středisek. Melida zatím neprovede největší plánovanou investici, a to propojení Medvědína a Sv. Petra nad novým parkovacím domem. Náklady by podle Hroneše byly nyní příliš vysoké a mimo možnosti financování. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.