O2 CR: ČTÚ připustil možnost „tiché“ dohody mezi operátory

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.ČTÚ oznámilo, že výsledky testu mobilního velkoobchodního trhu naznačují, že by mohly na trhu existovat firmy, které disponují významnou tržní silou. ČTÚ bude po dobu jednoho měsíce sbírat připomínky a jejich vypořádání zveřejní. Současně bude informovat i o dalším postupu. Možnost další regulace velkoobchodních podmínek v rámci mobilních dat jsou jednou z možností, jak dále reagovat na situaci právě kolem cen datových služeb. Nelze vyloučit, že další potenciálně i cenový tlak může vést k ovlivnění ziskovosti v segmentu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.