O2 CR: ČTÚ připustil možnost „tiché“ dohody mezi operátory

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
ČTÚ oznámilo, že výsledky testu mobilního velkoobchodního trhu naznačují, že by mohly na trhu existovat firmy, které disponují významnou tržní silou. ČTÚ bude po dobu jednoho měsíce sbírat připomínky a jejich vypořádání zveřejní. Současně bude informovat i o dalším postupu. Možnost další regulace velkoobchodních podmínek v rámci mobilních dat jsou jednou z možností, jak dále reagovat na situaci právě kolem cen datových služeb. Nelze vyloučit, že další potenciálně i cenový tlak může vést k ovlivnění ziskovosti v segmentu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.