Pravidelný týdenní komentář k trhu

7-minutové čtení
J&T specialistaDění na světovém trhu Základní téma posledních dní a týdnů se nemění. Je to stále vývoj kolem nového koronaviru COVID-19. S tím jsou spojené i bezprecedentní kroky hospodářské politiky. Například americký Fed na začátku týdne oznámil další kolo měnového uvolnění, kdy v rámci několika programů mimo jiné nabídne objemově i časově neomezený rámec na nákup vybraných druhů aktiv. Vedle toho se v USA schválil rozpočtový balík pomoci v objemu 2,2 bil. USD (9,0 % HDP), který v různých programech bude mimo jiné zajišťovat podporu jak firmám, tak nezaměstnaným a zdravotnímu systému. Trhy takto razantní kroky ze strany autorit hospodářské politiky přivítaly kladně, což se projevilo na zklidnění nálady na finančních trzích. Konkrétně pak americký index S&P 500 vzrostl o 10,2 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 přidala 5,0 % t/t. Domácí index PX vykázal obdobný růst jako Evropa, tedy +5,7% t/t na 781 bodů.   Společnosti na BCPP Z domácích zpráv jsme sledovali pokračování výsledkové sezóny. Philip Morris ČR v úterý mimo jiné zveřejnil svá nekonsolidovaná čísla za rok 2019. Celkově byly výsledky smíšené s tržbami 15,2 (+19,2 % r/r) vs. oček. 15,6 mld. Kč a provozním ziskem 5,9 (+7,2 % r/r) vs. oček. 5,8 mld. Kč. Důvodem byl nižší podíl nových bezdýmových produktů, než jsme projektovali. To snížilo cenový efekt, ale zlepšilo marže. Společnost vzhledem k současné situaci odložila na neurčito konání valné hromady z původního termínu 24. 4. 2020. S tím odložila i návrh na hrubou dividendu. Neoznámení návrhu na dividendu je pro investory nepříznivá zpráva. Nicméně nadále se domníváme, že společnost dividendu vyplatí v odloženém termínu. Neočekáváme, že by situace kolem koronaviru měla razantně dolehnout na tabákový sektor. Titul zakončil týden na 13000 Kč (+0,5 % t/t).   Komerční banka i Erste Group podobně jako Moneta odložila rozhodnutí o možné dividendě na neurčito. Důvodem je nejasný budoucí výhled spojený s vývojem situace kolem koronaviru. Vzhledem k tomu, že ČNB již dříve vybízela k zadržení výplaty dividend, tak se obdobný krok u bank očekával. KB uzavřela týden na 490 Kč (+1,2 % t/t) a Erste Group uzavřela pátek na 501,4 Kč (+6,7 % t/t).   Kofola za rok 2019 vykázala solidní provozní zisk EBITDA ve výši 1,1 (+5,9 % r/r) vs. oček. 1,09 mld. Důvodem byl mimo jiné slušný růst v adriatickém regionu (+7,6 % r/r). Společnost však uvedla, že vzhledem k vlivu preventivních opatření kvůli koronaviru neoznámí dividendu (naše oček. 12,5 Kč/akcii) za rok 2019 ani výhled na rok 2020. Současně management uvedl, že je možné, že dojde k prolomení kovenantů u některých bankovních úvěrů. Důvodem je především prodej do hotelů a restaurací (HoReCa), které jsou výrazně postiženy aktuálními opatřeními. Podobná prohlášení jsou trhem samozřejmě vnímána nepříznivě. Titul zakončil týden na 208 Kč (+2,0 % t/t).   Vláda v pondělí navrhla úpravu zákona o státním rozpočtu pro letošní rok, která vede ke zvýšení schodku rozpočtu ze 40 mld. na 200 mld. korun. Vláda reaguje na aktuální ekonomický vývoj, nově ministerstvo financí pro letošní rok předpokládá propad české ekonomiky o 5 %. V úterý pak vládní návrh schválila Poslanecká sněmovna. Očekáváme, že vývoj událostí bude ještě dynamický a nelze vyloučit další navyšování státního schodku dle faktického dopadu a především času preventivních opatření.   Česká vláda v úterý na mimořádném zasedání schválila novelu zákona o České národní bance (ČNB). Novela zákona má umožnit ČNB obchodovat s cennými papíry s delší splatností a provádět obchody s více institucemi na finančním trhu. Domácí centrální banka tak především získala možnost nakupovat na trhu státní dluhopisy. Dosud ČNB mohla obchodovat pouze s nástroji splatnými do 1 roku a pouze s bankovními institucemi. ČNB tak získá právní rámec, aby mohla případně provádět domácí QE. Úpravu zákona musí ještě schválit Poslanecká sněmovna.   ČNB ve čtvrtek snížila základní úrokové sazby o 75 b.b. na 1,00 % (2T repo). Dále ČNB snížila bankám sazbu proti-cyklické kapitálové rezervy z 1,75 % na 1,00 %. Také ale očekává, že vedle bank odloží výplatu dividend i pojišťovny a penzijní společnosti. ČNB se vedle měnových nástrojů (úrokové sazby) rozhodla dál zapojit i nástroje makro-obezřetností politiky. ČNB očekává, že se dramaticky změnil ekonomický výhled a česká ekonomika projde silnou recesí a bude v poklesu po zbytek roku. Poslední oslabení koruny odráží ekonomický vývoj, pomáhá ekonomice a snižuje potřebu snižovat sazby v letošním roce. Při velkých výkyvech kurzu je ČNB připravena vstoupit na trh a kurz stabilizovat. Na druhou stranu se viceguvernér Nidetzky na videokonferenci snažil rozptýlit očekávání, že by ČNB plánovala rozjezd QE. Úpravu pravomocí, hlavně možnost nakupovat státní dluhopisy, považuje bankovní rada za finančně-stabilizační nástroj, který má pomáhat tlumit volatilitu dluhopisového trhu či problémy s likviditou ve finančním systému. Vzhledem k ekonomickému vývoji je další snižování sazeb pravděpodobné, načasování bude záviset jak na ekonomickém vývoji, tak i na vývoji kurzu koruny. Dalším krokem ČNB může být i sražení proti-cyklické rezervy pro banky na nulu.   Za minulý týden prošly všechny tituly na BCPP korekcí předchozích propadů a žádný z titulů tak nezaznamenal pokles v týdenním vyjádření. Nejvíce rostoucí společností minulého týdne byla CME (+25,0 % t/t na 80 Kč). Akcie bez jakýchkoliv zpráv snížila své předchozí ztráty, které byly způsobeny silným prodejním tlakem v zámoří. Nadále platí, že se bude spekulovat, zda dojde k fúzi s PPF, která by měla přinést minoritním akcionářům 4,58 USD či zhruba 113 Kč/akcii. Naopak nejméně růstovou akcií týdne byl Philip Morris ČR (+0,5 % t/t či 13000 Kč). Společnost zveřejnila čísla za rok 2019, která byla v souladu s naším očekáváním. Investoři však nebyli potěšeni odložením valné hromady i návrhu na hrubou dividendu na neurčito z důvodu současné situace. Právě dividenda je u PMČR hlavním investorský lákadlem, protože se jedná o tradičně silný dividendový titul.   Výhled na příští týden Ani příští týden se nevyhneme zprávám o koronaviru Covid-19. Bohužel se potvrzují očekávání o prudkém šíření viru v USA, ale i jiných zemích jako Německo či stále Španělsko, které přistoupily o něco později k razantním preventivním opatřením. Stále se bude vyhlížet vývoj v Itálii, kde by mohlo docházet k uklidnění aspoň na poli nově nakažených. Samozřejmě na stejná data se bude čekat i v jiných oblastech jako např. Španělsko. Důležitý pro vývoj týdne bude konec kvartálu, který může technicky přinést výraznější převážení v rámci globálních portfolií. Samozřejmě se budou sledovat možné další kroky hospodářské politiky v globálním měřítku. Vnímáme, že přinejmenším psychologicky může být pro investory náročné sledovat data o šíření viru, anebo informace o vývoji ekonomiky, která dostane silný negativní šok. To nás nutí nadále k opatrnosti a výběru aktiv, která byla významně zasažena nedávnými výprodeji, a přitom by mohla být omezeně zasažena očekávaným negativním makroekonomickým šokem.   Na domácím trhu prozatím vyhlížíme datum 2. 4., kdy by měl být poslední obchodní den s nárokem na hrubou dividendu u O2 CR. Navržená celková hrubá dividenda je 21 Kč (9,5% hrubý div. výnos). Nicméně očekáváme, že i v případě O2 CR dojde pravděpodobně k odložení tohoto data na neurčito ve spojení se současnou situací. Avšak důvodem by u O2 CR měla být především obtížnost při pořádání valné hromady, než samotná nutnost zadržovat peněžní prostředky. Odhadujeme, že telekomunikační společnosti by měly být jedním ze sektorů, který by měl být zasažen současnými preventivními opatřeními nevýrazně.   Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na středeční objednávky ISM průmyslu za březen (oček. 46 po 40,1 bodech m/m), čtvrteční podnikové objednávky (oček. -0,8 po -0,5 % m/m), páteční měsíční data za trhu práce (oček. -81 po +273 tis. nových pracovních míst) a březnové ISM služeb (oček. 48 po 57,3 bodech m/m). V Číně se zaměříme na úterní oficiální data z PMI průmyslu za březen (oček. 45 po 35,7 bodech m/m) a středeční Caixin PMI průmyslu za březen (oček. 45 po 40,3 bodech m/m).    


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.