ČEZ: Premiér potvrdil plán na získání kontroly nad výrobou elektřiny

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Premiér Petr Fiala ve svém včerejším projevu mimo jiné představil záměry vlády týkající se pomoci domácnostem a podnikům s rostoucími cenami energií. Z pohledu ČEZu je hlavní zprávou, že Fiala potvrdil plán vlády na rozdělení společnosti a získání plné kontroly nad výrobními zdroji. Premiér doslova řekl: „Zatímco zájem státu je dostatek energií za přijatelné ceny, zájem soukromého investora je zisk. A tyto dva přístupy se nyní dostávají do konfliktu. To ale chceme změnit. Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. Není to řešení pro tuto zimu. Bude to proces, který chvíli potrvá, ale chceme s tím začít co nejdříve“.

Možnost rozdělení a „zestátnění“ části společnosti začali zmiňovat představitelé vlády již v květnu v rámci snahy státu získat kontrolu nad cenami energií. Případný odkup by zřejmě vycházel z nezávislého ocenění jednotlivých částí společnosti, do kterého by se promítly současné vysoké ceny elektřiny. Současná cena akcií podle našeho názoru stále plně nereflektuje dopad cen elektřiny na hospodaření společnosti a předpokládáme, že zmíněné ocenění by bylo vyšší, než je současná cena na akcií na trhu.

Premiér dále uvedl, že vláda schválila zrušení povinných plateb za obnovitelné zdroje a zavedení úsporného tarifu jak na elektřinu, tak na plyn. Oba tyto kroky by měly vést ke snížení nákladů na energie pro domácnosti.

Vyznění proslovu je tak podle našeho názoru pozitivní a očekáváme pozitivní reakci akcií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.