Kofola: Marže EBITDA může vzrůst na 17 %, společnost plánuje novou dividendovou politiku

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Finanční ředitel Kofoly ČeskoSlovensko Martin Pisklák uvedl na setkání s analytiky, že by se díky příznivému vývoji mohla marže EBITDA firmy vrátit na předcovidovou úroveň 17 %. Kofola naposledy přesáhla tuto úroveň v r. 2019, kdy marže činila 17,5 %, a během pandemie covidu dosahovala jen mírně nižších hodnot, ale prudká inflace cen vstupů v r. 2022 marži srazila na 13,5 %. Marži nyní prospívá pokles cen elektřiny a velmi vydařená letní sezóna. Management navíc pro příští rok čeká pokles cen cukrů i plastů, tedy dvou hlavních vstupů. Tento očekávaný pokles nákladů Kofole rovněž dovolí částečně absorbovat vyšší DPH na nealkoholické nápoje od příštího roku (21 % místo 15 %), které tak firma nebude plně přenášet na zákazníky. Finanční ředitel zopakoval, že považuje za velmi pravděpodobné dosažení horní hranice dosavadního výhledu 1,20 – 1,25 mld. Kč na letošní zisk EBITDA. Kofola plánuje využít své distribuční sítě ke zvýšení prodejů akvírovaných pivovarů Holba, Litovel a Zubr, které se zatím prodávají spíše lokálně na střední Moravě. Pivovary by měly dosahovat dvouciferného ročního tempa růstu tržeb a do 5 let zvýšit tržní podíl v ČR ze 4 % na 8–10 %. Pivovary nemají dluh a jejich současný stav hotovosti jim umožní provést nezbytné investice, přičemž Kofola a ostatní akcionáři od pivovarů očekávají výplatu dividend po uplynutí počátečního tříletého období. Zástupci Kofoly také bez dalších detailů uvedli, že firma plánuje příští rok revizi dividendové politiky. Vyznění informací hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.