Photon Energy: Výrazný propad provozního zisku a vyšší ztráta v 1Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Photon Energy minulý týden ve čtvrtek zveřejnil čísla za první kvartál tohoto roku. Celkové tržby vzrostly o 110 % r/r na 9,1 mil. EUR, nicméně EBITDA propadla o 84 % na 0,33 mil. EUR a čistá ztráta dosáhla 4,2 mil. EUR (-1,5 mil. v 1Q22). Za propadem provozního i čistého zisku je nižší výroba elektřiny (-10 % r/r) v důsledku horšího počasí, nižší ceny elektřiny, náklady na akvizice, vyšší odpisy (+30 % r/r na 2 mil. EUR), vyšší úrokové náklady a další položky. Management dále potvrdil celoroční výhled, který počítá s tržbami okolo 150 mil. EUR (+58 % r/r) a EBITDA 29 mil. EUR +19 % r/r). Celkově jsou za nás prezentovaná čísla negativní, celkový dojem pak částečně zachraňuje potvrzení výhledu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.