PPF získá po vypořádání veřejné nabídky 28,36% podíl v Monetě

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost Tanemo ze skupiny PPF oznámila, že v rámci dobrovolného veřejného odkupu akcií Monety přijala akceptace na 141,7 mil. ks akcií. Dohromady s podílem, který PPF vlastnila již před tímto návrhem, by tak po vypořádání PPF vlastnila 28,36% podíl v Monetě. Podle podmínek odkupu proběhne vypořádání ve 2 krocích, kdy akcie do výše 10% podílu budou vypořádány 24. března a zbývající část po získání souhlasu ČNB, o který Tanemo požádalo 24. února. Vzhledem k tomu, že maximální hranice odkupu byla 29 % ze všech akcií Monety, budou akceptovány bez krácení všechny akcie, které investoři přihlásili.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.