J&T BANKA uzavřela třetí kvartál s bilanční sumou přes 156 miliard korun

1-minutové čtení

Třetí čtvrtletí uzavřela J&T BANKA, dle konsolidovaných výsledků, s bilanční sumou ve výši 156,3 miliard korun. Čistý zisk za dané období činil 1,52 miliardy korun.

Banka je jedním z hlavních aranžérů emisí na tuzemském trhu, jen od počátku roku na trh uvedla 13 emisí v celkovém objemu 21,4 miliard korun. To se také projevilo na nárůstu příjmů za přípravu dluhopisových emisí (+58,4 %), které poprvé v historii banky přesáhly hodnotu jedné miliardy korun (1,18 mld. Kč).

Nárůstu dosáhly také vklady, které činily 116,35 miliard korun. S téměř polovičním podílem dlouhodobých vkladů se splatností 1 a více let (47 %) banka trvale vykazuje jednu z nejstabilnějších vkladových bází na trhu.

Od počátku roku poskytla banka nové úvěry a záruky ve výši přes 28 miliard korun, celkově pak úvěrové portfolio na konsolidované úrovni tvořilo 67 miliard korun.

Meziročně vzrostl (+11,5 %) také celkový spravovaný majetek v investicích, který ke konci září dosáhl hranice téměř 138 miliard korun. Majetek spravovaný ve fondech pak jen od počátku letošního roku vzrostl téměř o 3 miliardy korun a dosáhl celkové hodnoty 29 miliard korun.

Vlastní kapitál ke konci září činil 18,86 miliard korun. Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 15,69 %.