CPI PG: Společnost jedná s Apollo o prodeji akcií v GSG až za 450 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CPI Property Group podle agentury Bloomberg jedná s americkým investorem Apollo Funds o jeho možném kapitálovém vstupu do dceřiné společnosti GSG.


Společnost CPI Property Group podle agentury Bloomberg jedná s americkým investorem Apollo Funds o jeho možném kapitálovém vstupu do dceřiné společnosti GSG. Ta vlastní berlínské kancelářské portfolio CPI PG. Apollo by podle zprávy mohlo upsat akcie v GSG až za 450 mil. EUR. Jednání chápeme jako další krok CPI PG ke snížení zadlužení, neboť by prodejem podílu získala další významné prostředky na redukci dluhu. Konečným cílem je podle nás udržení současného investičního ratingu, a zprávu o jednání proto hodnotíme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.