Nový rok na trzích začal velkolepě, opatrnost je na místě

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek se jako portfolio manager věnuje sledování vývoje na komoditním trhu a následné správě komoditního fondu, na starosti má i J&T fondy životního cyklu.


Nový rok na trzích začal velkolepě, opatrnost je na místě
#Trendy#Akcie#Ekonomika

Trhy rizikových aktiv vstoupily do roku 2023 impozantně v naději na pokles inflace a měnové uvolnění v druhém pololetí. Akcie i dluhopisy posilovaly téměř napříč všemi regiony i sektory. Vysoké zisky zaznamenaly realitní trusty v USA i v Evropě. Nejlépe si vedly akcie ze sektorů technologií, komunikací, těžby surovin a zpracování materiálů.

Nicméně tahle „party“ na trzích může brzy skončit, protože i podle posledního prohlášení guvernéra amerického FEDu boj s inflací i přes částečný optimismus není u konce. Pokud k tomu přidáme současné relativně vysoké valuace, předpokládanou recesi korporátních zisků v rámci indexu S&P 500 v prvním pololetí tohoto roku a geopolitickou nejistotu, nabádá nás to k opatrnosti ohledně dalšího vývoje. Začátkem nového roku nicméně klesají ceny energetických komodit, přičemž ztrácejí zejména ceny plynu kvůli vysokým zásobám a slabší poptávce. To ještě více podporuje růst cen akcií v naději na brzký ústup inflace a snížení úrokových sazeb.

Analytici aktuálně očekávají po poklesech zisků v prvním a druhém kvartále poměrně rychlé oživení v rámci amerického akciového indexu S&P 500 v druhém pololetí roku 2023. Tento odhad zjevně vychází z očekávání snižovaní úrokových sazeb ze strany amerického FEDu. Tento scénář guvernér americké centrální banky nepředpokládá a znovu zopakoval, že úrokové sazby mohou jít ještě výš a pravděpodobně tam zůstanou do konce tohoto roku. Ocenění akciových trhů na základě P/E (cena k zisku na akcii) pro příštích 12 měsíců se nachází mírně pod dlouholetými průměry. Trhy tak dle našeho názoru nezaceňují výše zmíněné rizikové faktory a následující týdny budou náchylné ke korekcím.

Z výše uvedených důvodu je na místě uplatňovat v investicích stále selektivní přístup s důrazem na silný fundament vybraných akciových společností a dluhopisových emitentů. Zvlášť v období vyšších úrokových sazeb se vyplácí preference nezadlužených společností se zdravou strukturou rozvahy a stabilním cash flow.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.