Pád amerických bank a Credit Suisse má jen omezený dopad na české banky

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 


Pád amerických bank a Credit Suisse má jen omezený dopad na české banky
#Ekonomika

Ve Švýcarsku došlo o víkendu ke spojení dvou největších bank, když UBS oznámila akvizici v problémech se zmítající Credit Suisse (CS) za asistence vlády a centrální banky.

Parametry transakce

UBS zaplatí akcionářům Credit Suisse přibližně 3 mld. CHF v akciích, což představuje 0,76 CHF na akcii CS, téměř 60 % pod páteční závěrečnou cenou (1,86 CHF). Celá transakce probíhá podle mimořádného procesu řízeného vládou, na základě kterého není potřeba schválení ze strany akcionářů Credit Suisse ani ze strany UBS. Centrální banka zároveň poskytne záruky za 9 mld. CHF pro krytí případných ztrát ze získaného portfolia CS a poskytne téměř neomezený přístup k likviditě pro obě banky. Součástí dohody je také odepsání dluhopisů započítávaných do dodatečného kapitálu banky (AT1) v objemu 16 mld. CHF.

Přehled událostí, které vedly k úpadku Credit Suisse

Podobně jako v minulosti například Deutsche Bank má Credit Suisse za sebou velké množství skandálů spojených s praním špinavých peněz, porušováním mezinárodních sankcí, napomáháním k daňovým únikům či špatně nastaveným procesům a kontrolních mechanismů.

Vážné problémy začaly v roce 2021 v souvislosti s vysokými ztrátami spojenými s expozicí vůči zkrachovalým fondům Archegos, z které Credit Suisse zaúčtovala ztrátu 5,5 mld. USD, a Greensill Capital se ztrátou 1,7 mld. USD. V listopadu 2022 byla banka nucena navýšit kapitál o 4 mld. CHF prostřednictvím emise nových akcií. Za minulý rok pak banka reportovala obří ztrátu 7,3 mld. CHF a výrazný odliv klientských aktiv. Zároveň management uvedl, že očekává další ztráty a odliv klientů i v tomto roce. Pád Sillicon Valey Bank (SVB) a Signature Bank a pokračující problémy několika dalších menších regionálních amerických bank pak dále zvýšily nervozitu v celém bankovním sektoru. Posledním hřebíčkem do pomyslné rakve pak bylo prohlášení šéfa Saudské národní banky, která byla s 10% podílem největším akcionářem Credit Suisse, že neposkytne bance v případě potřeby další kapitál, mimo jiné kvůli regulatorním důvodům. Podle Wall Street Journal byl odliv aktiv v týdnu od 13. do 19. března až 10 mld. USD každý den. Situace tak již byla zřejmě neudržitelná a vláda se rozhodla řešit situaci okamžitě a nečekat na akumulaci dalších ztrát.

Riziko pro globální ekonomiku a české banky je omezené

Uklidnit situaci a snížit riziko další nervozity v sektoru přispěchali zástupci jak Evropské centrální banky, tak České národní banky. Například podle viceguvernéra ČNB Jana Fraita mají tuzemské banky velký polštář kapitálu, aby ustály i případný odliv vkladů, a zároveň by jim v takové situaci ČNB pomohla rychlým dodáním likvidity. České banky nemají podle Fraita žádné významnější finanční vazby na Credit Suisse a klienti nemají důvod k obavám. 

Celkově nevnímáme, že by z proběhlých událostí vznikalo výraznější riziko pro domácí bankovní systém ani jednotlivé banky. Důvody současných potíží jak v zámoří, tak u Credit Suisse jsou specifické a v českém prostředí se neobjevují. V případě obou padlých amerických bank byl problém mimo jiné ve velkém objemu nepojištěných vkladů v bilanci bank (v případě Signature Bank až 90 % všech vkladů), což výrazně zvýšilo nervozitu klientů při sebemenším náznaku rizika a následně vedlo k nutnosti prodeje státních dluhopisů se ztrátou. V případě Credit Suisse se jednalo o řadu negativních událostí pramenících především z pochybení v rámci investičního bankovnictví, což nastartovalo odliv klientů, který se managementu již nepodařilo zastavit.

České banky mají odlišný obchodní model založený z velké části na poskytování úvěrů a přijímání vkladů, zatímco investiční bankovnictví tvoří jen relativně malou část jejich aktivit. Zároveň mají české banky dostatek likvidních aktiv, z nichž velkou část (téměř 30 %) tvoří peníze uložené u ČNB.

Také riziko rozšíření krize do ekonomiky obecně vidíme jako omezené, charakter potíží je výrazně jiný oproti finanční krizi po pádu banky Lehman Brothers v roce 2008. Současné problémy nesouvisí se ziskovostí či špatnou kvalitou úvěrů či jakýchkoliv jiných aktiv ať už v bilancích samotných zkrachovalých bank, nebo ve finančním sektoru obecně. To je významný rozdíl oproti zmiňované situaci z roku 2008, kdy došlo k výraznému nárůstu delikvencí u hypotečních úvěrů a propadu hodnoty cenných papírů navázaných na realitní trh.

Dopady na trh s AT1 instrumenty

Diskuze o uvedeném řešení (spojení UBS a CS) se z velké části týká toho, že zatímco akcionáři dostanou alespoň malou část investice zpět, tak držitelé dluhopisů započítávaných jako dodatečný kapitál (additional Tier1 capital - AT1) jsou úplně vymazáni. Přičemž AT1 dluhopisy by měly být seniorní vůči základnímu kapitálu CET1 (Core Equity Tier 1). Tento precedent může změnit pohled na celý trh AT1 dluhopisů. Evropský trh AT1 je přibližně v objemu 275 mld. USD a doposud zažil jediný odpis ve výši 1,35 mld. EUR v roce 2017 (španělská Banco Popular). V tomto případě však byli plně odepsáni i akcionáři. Otázkou tak zůstává a investoři budou sledovat případné komentáře ze strany ECB, zda by se něco podobného jako nyní u CS (švýcarský regulátor) nemohlo opakovat i pod regulací ECB.

Chronologický přehled posledních událostí

Credit Suisse

28. února      Švýcarský regulátor zjistil, že banka vážně porušila dohledové povinnosti v rámci své expozice vůči zkrachovalé společnosti Greensill Capital. Regulátor nařídil bance přijmout nápravná opatření a zahájil řízení vůči čtyřem bývalým manažerům Credit Suisse.

6. března       Investiční společnost Harris Associates (HA) prodala celý svůj podíl v Credit Suisse. HA byl jedním z významných akcionářů banky posledních přibližně 20 let. Ke konci minulého roku společnost snížila svůj podíl z 10 na 5 % a nyní svou pozici vyprodala úplně.

9. března       Credit Suisse odložila zveřejnění výroční zprávy za minulý rok. Důvodem byly požadavky ze strany amerického regulátora (SEC) na objasnění některých revizí ve výkazu peněžních toků za roky 2019 a 2020 a kontrol s tím spojených.

14. března     Credit Suisse zveřejnila výroční zprávu a potvrdila finanční výkazy za roky 2020 a 2021. CS uvedla, že identifikovala nedostatky v procesech týkajících se reportingu za minulý a předminulý rok a přijímá opatření k nápravě.

15. března     Prohlášení šéfa Saudské národní banky, která byla s 10% podílem největším akcionářem Credit Suisse, že neposkytne bance v případě potřeby další kapitál, mimo jiné kvůli regulatorním důvodům.

19. března     Oznámení dohody o akvizici Credit Suisse ze strany UBS.

 

Americké banky

8. března       Sillicon Valley Bank (SVB) oznámila, že kvůli potřebě pokrytí zvýšeného objemu výběru vkladů byla nucena prodat část držených cenných papírů se ztrátou a také emitovat nové akcie ve výši 2,25 mld. USD na posílení likvidity.

9. března       Masivní výběr depozit z SVB, kdy za jediný den klienti vybrali 42 mld. USD (celková aktiva banky 209 mld. USD).

10. března     Kalifornské úřady uzavřely SVB a správu převzal Federální úřad pro pojištění vkladů (FDIC).

13. března     Pod správu FDIC se po runu na banku dostala také Signature Bank.

13. března     Ministerstvo financí spolu s regulátorem finančního trhu vydali prohlášení, že všichni klienti zkrachovalých bank budou mít kdykoliv přístup ke svým penězům včetně nepojištěných vkladů. Dále byl představen program na dodání likvidity (Bank Term Funding Program – BTFP).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.