Objemy poskytnutých hypoték v červenci dále rostly

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Podle informací ze serveru hypoindex.cz nadále pokračuje růst hypotečního trhu. Banky v červenci poskytly hypotéky v celkovém objemu 21,6 mld. Kč, což je meziročně téměř o 40 % více. Od začátku roku, tedy za 7 měsíců od ledna do července, pak celkový objem podle hypoindexu dosáhl 131,2 mld. Kč (+32 % r/r). Průměrná úroková sazba pak v červenci klesla na 2,15 % (2,21 % v červnu).


Objemy poskytnutých hypoték v červenci dále rostly


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.