Jaké si vzít poučení z investora, jenž trefil čtyři ze čtyř velkých krachů v ČR

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Jakub KudýnJaké si vzít poučení z investora, jenž trefil čtyři ze čtyř velkých krachů v ČR
#Fondy#Starosti

V nedávné době vyšel najevo příběh investora, který se stal obětí všech velkých finančních krachů v České republice za poslední dva roky. Dotčený investor si bere ponaučení, že investice do alternativních fondů jsou příliš rizikové a investoři by se jim měli vyhnout. Je to ale správné ponaučení?


IT expert, který se po prodeji rodinného domu rozhodl investovat sedm milionů korun, aby zajistil sebe a své děti na stáří, se stal obětí špatně zvolených investic na doporučení svého finančního poradce. Tyto investice zahrnovaly fondy a finanční skupiny: Growing Way, Invest & Property Consulting, IPC a WCA International. Co měly tyto subjekty společné? Finančním poradcům vyplácely vysoké provize. A výsledek? Všechny tyto projekty jsou v procesu vyšetřování z podvodu a zkrachovaly.


S odstupem času je snadné označit tyto investice za podvody a divit se, jak mohl být investor tak slepý. I tak bych rád vypíchl body, které mohou pomoci při výběru fondu a finančního poradce.


Pochopení motivace finančního poradce


Je klíčové pochopit, proč vám finanční poradce doporučuje konkrétní investici. Vždy se informujte o odměně, kterou poradce za zprostředkování obdrží. Tato transparentnost může odhalit případné konflikty zájmů a pomoci vám udělat lepší rozhodnutí.


I když se může zdát, že služby finančního poradce jsou bezplatné, neboť jsou odměňovány prostřednictvím provizí, není tomu tak. Provize mohou ovlivnit doporučení poradce, proto je nezbytné se informovat o výši těchto odměn a porovnat je se standardními sazbami dostupnými online nebo prostřednictvím konzultace s jiným poradcem. Bylo by transparentnější, kdyby finanční poradci byli odměňováni na hodinové bázi podobně jako právníci, nezdá se ale, že bychom se k tomuto systému blížili.


Důkladná analýza investice


Před uskutečněním investice je důležité si vyžádat a pročíst dokument Klíčové informace pro investory (KIID), který obsahuje detaily o poplatkové struktuře, investiční strategii a rizikovém profilu fondu. Zajímejte se také o historii a výsledky fondu, a pokud možno si nechte tyto informace poskytnout v písemné formě. Nikoho tyto dokumenty nebaví číst, ale je to vaše zodpovědnost. Pokud se nejedná o fond, ale o jiné uskupení, vyžadujte podobný dokument, jako je KIID. Vždy si také vyžádejte název auditora a porovnejte s tím, co je zveřejněno na justici.


Výrazně tím snižujete šanci, že narazíte na fond typu Growing Way.


Investiční strategie musí dávat smysl


Správný finanční poradce nebo portfolio manažer by vám měl být schopen jednoduše a srozumitelně vysvětlit, nejlépe ve dvou větách, jak chce dosáhnout slibovaných výnosů a jaká rizika jsou s investicí spojena. Pokud nerozumíte vysvětlení nebo se vám zdají podezřelá, raději od investice upusťte.


A opět se nebojte si případně najít analytika nebo finančního poradce, který s vámi danou investici projde a dá vám zpětnou vazbu. Jsou to dodatečné náklady, ale v dlouhodobém horizontu se vyplatí.


Závěrem je třeba dodat, že řešením není se úplně vyhnout alternativním fondům, ale být vždy dobře informován o produktech, do kterých investujete, a motivacích lidí, kteří vám je doporučují. Váš finanční blahobyt je ve vašich rukou, a proto je klíčové přistupovat k investicím s otevřenýma očima a s důrazem na vlastní zodpovědnost.Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.