Česko jako černá perla na poli investic v evropském i světovém srovnání

4-minutové čtení

Investiční potenciál Česka je v evropském i globálním srovnání daleko pozitivnější a perspektivnější, než se z domácí diskuse může zdát. Kromě nadprůměrného zhodnocení a dlouhodobého zájmu zahraničních firem o investice do české ekonomiky, mají dle průzkumu J&T Investiční společnosti hlad po investování do českých firem i investoři domácí. Jako atraktivní a bezpečný region pro své investice vidí Česko 61 % z nich. Investoři spatřují výhody v bezpečnosti země, oceňují průmyslovou tradici, vysoký lidský kapitál a výhodnou zeměpisnou polohu.

Lepší než evropský i světový průměr

„Investičně je český trh mimořádně úspěšný a patří k nejlepším nejen v Evropě, ale i globálně. V oblasti akciových investic nabízí Česká republika nadprůměrné zhodnocení, v některých ohledech poráží dokonce i americké akciové indexy,“ říká Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky. Dle jeho slov tento fakt potvrzují i přímé zahraniční investice. „Zahraniční firmy nainvestovaly a současně stále investují do české ekonomiky nejvíce ze všech států z regionu střední a východní Evropy (CEE). Současně máme stále nejvyšší kumulativní příliv investic za posledních 10 až 15 let," dodává Sklenář. Potenciál Česka potvrzuje také lidský potenciál a silná migrační politika. V regionu CEE máme nejvyšší a trvale kladné migrační saldo, což znamená, že Češi nemají příliš důvod odcházet do zahraničí a zároveň jsme atraktivní destinací pro cizince. Máme navíc jednu z nejvyšších měr zaměstnanosti cizinců. Podobně je na tom třeba Švýcarsko.

Atraktivitu Česka potvrzují i čeští investoři

Dle průzkumu J&T Investiční společnosti umístili drobní čeští investoři Česko z pohledu míry zhodnocení lépe než například Polsko, Slovensko či Chorvatsko. Optikou bezpečnosti si pak podle nich stojíme lépe než miliardová Čína nebo Indie. Atraktivitu vidí především v míře industrializace a potenciálu vyrábět, dále pak oceňují lidský kapitál a výhodnou polohu vzhledem k sousednímu Německu. „Zajímavé je, že jako atraktivní region vidí Česko i více než polovina (55 %) mladších investorů. Přitom mladší generace je obecně vůči Česku skeptičtější,“ komentuje výsledky průzkumu Martin Cakl, portfolio manažer fondu Naše ČESKO a dodává, že čtyři z deseti investorů (39 %) hodnotí Českou republiku pro investování jako bezpečnou.

Investoři chtějí od českých firem „světovost“

V rámci diverzifikace portfolia českých investorů hraje důležitou roli „světovost“ firem. Český investiční trh je malý, a tak je expanze firem do zahraničí pro investory důležitá. Přesto by 58 % investorů preferovalo investice do českých akcií, zatímco pouze 28 % do akcií amerických. Také uvádějí, že by se na stabilním investičním prostředí mohl více podílet i stát. Od něj obecně očekávají zajištění stabilního legislativního prostředí a infrastrukturu. „72 % investorů by uvítalo více českých firem v nabídce pražské burzy. Z těch, kteří mají s tuzemskou burzou zkušenosti, by si to přálo dokonce 90 % dotázaných,“ uvedl Cakl. Zajímavé také je, že ambiciózní program START, který má za cíl umožnit menším a středně velkým společnostem vstup na burzu, sleduje pouze 17 % z dotázaných drobných investorů a 55 % program dokonce vůbec nezná.

Naše ČESKO – unikátní ryze český investiční fond

Průzkum J&T Investiční společnosti ukázal, že přes omezený výběr investuje do českých firem již 52 % drobných českých investorů, a to především přes akciové trhy nejobchodovatelnější právě na pražské burze. Hlavní výhodou pro 46 % českých investorů je při investování do českých firem znalost místního trhu, kterou zahraniční investoři postrádají. Čtyři z deseti uvádí jako pozitivum i podporu a rozvoj země, ve které žijí. Dvě třetiny investorů (68 %) by mělo zájem více investovat do českých firem a 65 % by dokonce chtělo investovat do fondu složeného čistě z českých firem. Takovou příležitost nabízí unikátní fond Naše ČESKO, který nově představila J&T Investiční společnost. „Investoři, kteří chtějí v Česku investovat, mají několik možností, které se odvíjejí od úrovně jejich finančního kapitálu a znalostí investičních produktů. Nově jsme spustili fond Naše ČESKO, který v jedné struktuře kombinuje všechny důležité třídy aktiv, které jsou spojené s růstem České republiky. Díky tomu investor nemusí hledat jednotlivé investice sám,“ říká Martin Cakl, portfolio manažer fondu a dodává: „Fond Naše ČESKO je aktivně řízen tak, že jednotlivé pozice neustále vyhodnocujeme a upravujeme dle aktuální tržní příležitosti. Cílem fondu je mít několik spoluprací s fondy privátního kapitálu, které budeme měnit dle jejich expirace a doplňovat o investice z veřejných trhů.“  

Vysvětlivky: Průzkum J&T Investiční společnosti mezi 505 respondenty ve věku 18 až 65 let provedla v srpnu 2023 výzkumná agentura Perfect Crowd. Podmínkou bylo, aby respondenti měli k dispozici min. 200 tis. Kč na investice a současně již využívali nějaký investiční produkt (podílové fondy, akcie, EFT, korporátní dluhopisy, kryptoměny, Private Equity).