PMČR: Výsledky za 2020 a dividenda pod naším očekáváním

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR dnes ráno zveřejnil výroční zprávu za 2020 a návrhy rozhodování na valnou hromadu včetně návrhu na hrubou dividendu za rok 2020. Tržby společnosti na nekonsolidované bázi dosáhly 15,3 (+0,6 % r/r) vs. naše projekce 15,4 mld. Kč. Lehké zaostání za našimi odhady plynulo z nižších výrobních služeb ve výši 2,56 vs. oček. 2,43 mld. Kč a lehce slabších vývozů na Slovensko (2,5 vs. oček. 2,4 mld. Kč). PMČR dle nás poměrně dobře čelí negativnímu dopadu restriktivních opatření spojených s pandemií. V případě firmy jde především o přeshraniční prodeje, které mají negativní vliv na trh v ČR (-10,9 % r/r kombinovaný trh). Bezdýmové produkty dosáhly v ČR 9,2% tržní podíl a na Slovensku 9,3% podíl, což víceméně odpovídá naší projekci 9 resp. 10% tržního podílu v ČR resp. SR.

Nepříznivé překvapení přinesly náklady, které v běžných položkách sice odpovídaly projekci, ale tzv. ostatní náklady ve výši 319 vs. oček. 100 mil. Kč posunuly ziskovost níže. Tyto náklady mohou odpovídat například protipandemickým opatřením. V případě EBITDA marže to byl výsledek 33,6 vs. oček. 35,1 %. Absolutní výše EBITDA se pak meziročně propadla o 12,8 % r/r na 5,1 vs. oček. 5,4 mld. Kč. To vše se promítlo do 14,2% r/r poklesu čistého zisku na 3,5 vs. oček. 3,7 mld. Kč, neboli 1261 vs. oček. 1346 Kč/akcii.

Představenstvo navrhuje dle očekávání vyplatit téměř celý nekonsolidovaný čistý zisk, tedy 1260 Kč/akcii, což představuje 8,0% hrubý div. výnos. I přes slabší výsledky než bylo naše očekávání, hodnotíme navržený dividendový výnos jako velmi solidní. Situace odpovídá současnému stavu trhu, který je ovlivněn pandemií Covid-19. Odhadujeme, že trh může být v dnešním obchodování mírně zklamán konečnou výší dividendy. Poslední den s nárokem na zmiňovanou dividendu je 6. 4. 2021.

 

IFRS nekons. (mil. Kč)FY202019r/roček. J&T
Tržby15 30115 2170,6 %15 441
EBITDA5 1305 889-12,8 %5 424
EBITDA marže33,6 %38,7 %-5,1 p.b.35,1 %
Čistý zisk3 4614 032-14,2 %3 696
Čistý zisk na akcii1 2611 469-14,2 %1 346
Dividenda (Kč/akcii)1 2601 560-19,2 %1 350
Dividendový výnos (%)8,0 %10,2 %-1,4 p.b.8,8 %

Zdroj: Philip Morris ČR, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.