Míra inflace v Německu v březnu dál zpomalila

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Podle předběžných údajů míra inflace v Německu za březen klesla na 2,2 % r/r (2,5 % r/r v únoru), což je nejnižší úroveň od dubna 2021. Hlavním faktorem za poklesem míry inflace opět stály ceny energií (-2,7 % r/r) a nově také ceny potravin (-0,7 % r/r). Na jádrové úrovni (bez cen energii a potravin) inflace dosáhla 3,3 % r/r a vůči předchozím měsícům klesla jen o 1 desetinku.

Podle předběžných údajů míra inflace v Německu za březen klesla na 2,2 % r/r (2,5 % r/r v únoru), což je nejnižší úroveň od dubna 2021. Hlavním faktorem za poklesem míry inflace opět stály ceny energií (-2,7 % r/r) a nově také ceny potravin (-0,7 % r/r). Na jádrové úrovni (bez cen energii a potravin) inflace dosáhla 3,3 % r/r a vůči předchozím měsícům klesla jen o 1 desetinku. Dokonce u cen služeb došlo k zrychlení růstu na 3,7 % r/r (3,4 % v únoru). Podle metodiky eurostatu (HICP) míra inflace v Německu klesla na 2,3 % r/r (2,7 % r/r v únoru). Další pokles míry inflace podpoří v ECB argumenty pro snižování sazeb, naopak stabilní vývoj u jádrové inflace a zvýšený u služeb bude bránit rychlému obratu v měnové politiky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.