ČEZ: Uniklý návrh EK počítá se zastropováním cen z levnějších zdrojů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Podle uniklého návrhu evropské komise, který má být projednán na mimořádném energetickém summitu v Bruselu 9. září, by měly být zastropovány ceny elektřiny u zdrojů, které vyrábějí s nízkými náklady a prodávají za současné vysoké ceny. Konkrétně se jedná o jádro, uhlí a obnovitelné zdroje kromě vodních elektráren. Zisk, který by plynul z rozdílu mezi tržní a zastropovanou cenou, by tak připadl státu. Podle informací médií by strop měl být na úrovni 200 EUR/MWh. Nejdůležitější detail však v uniklém návrhu není dořešen, to je, jak by se řešily již uzavřené kontrakty. Právě na základě již uzavřených kontraktů ČEZ počítá letos s průměrnou realizovanou cenou v rozmezí 103-107 EUR/MWh a ani v příštím roce by cena neměla být přes 200 EUR. Mnoho států již také zavedlo svá vlastní opatření, což může být problém v přijetí společných opatření na úrovni EU. V současné době přichází mnoho různých, mnohdy protichůdných, návrhů a není tak možné případné dopady na ČEZ odhadnout.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.