PMČR navrhl výrazně vyšší dividendu, než se očekávalo

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Philip Morris ČR dnes (26. 3.) zveřejnil svá čísla za 2018 společně s pozvánkou na valnou hromadu. Jako tradičně se zaměříme na nekonsolidovaná data, z kterých vyplývá dividenda. Tržby dosáhly 12,8 (+9,4 % r/r) vs. oček. 12,3 mld. Kč. Pro naší projekci byl překvapením výsledek v ČR, který dosáhl 8 mld. Kč (+24 % r/r) vs. oček. 7,6 mld. Kč. Důvodem byl vyšší objem prodaných cigaret 8,6 vs. oček. 8,4 mld. kusů. Slovensko a ostatní služby byly v souladu s očekáváním. Lepší tržby byly však na provozní úrovni EIBTDA vyváženy nižší ziskovostí, což naznačuje, že vyšší podíl bezkouřových produktů mírně tlačí na ziskové marže. Konkrétně EBITDA dosáhla 5,5 (+8,9 % r/r) vs. oček. 5,4 mld. Kč. Čistý zisk pak odpovídal naší projekci 3,8 mld. Kč (+7,1 % r/r). 

Návrh managementu na hrubou dividendu je 1600 Kč/akcii či 10,7% hrubý dividendový výnos. Tento návrh výrazně převyšuje naše očekávání 1160 Kč a naznačuje, že společnost vyplatí nejen letošní čistý zisk, ale i část zadržených zisků. To je pro nás překvapením vzhledem k loňskému relativně zdrženlivému rozhodnutí vyplatit 84 % čistého nekonsolidovaného zisku. Rozhodným dnem pro dividendu je 18.4., což indikuje, že se akcie bude naposledy obchodovat s právem na tuto dividendu 16.4.2019. Očekáváme, že především vyšší než očekávaný návrh na hrubou dividendu dnes přiláká kupce.

 

IFRS nekons. (mil. Kč)20182017r/roček. J&T
Tržby12 77111 6749,4 %12 322
EBITDA5 4835 0338,9 %5 439
EBITDA marže42,9 %43,1 %-0,2 p.b.44,1 %
Čistý zisk3 7773 5257,1 %3 774
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 3761 2847,1 %1 375
Dividenda (Kč)1 6001 08048,2 %1 160
Hrubý div. výnos (%)10,7 %7,5 % 8,0 %

Zdroje: PMCR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.