Možná nastal čas porozhlédnout se po zahraničním stipendiu

7-minutové čtení
J&T specialista

Možná nastal čas porozhlédnout se po zahraničním stipendiu

Začátek nového školního roku je pro všechny rodiče a studenty měsícem, který přináší menší i větší povinnosti a starosti. Možná právě teď začínáte se svými dětmi uvažovat o pokračování jejich studia v zahraničí, a možná se tomu už dokonce aktivně věnujete. Pokud máte doma úspěšného sportovce, J&T Concierge pro vás připravilo základní přehled o tom, jak to funguje na převážně amerických univerzitách, které nabízejí pro svoje studenty sportovní stipendium.

Obecně existují tři typy stipendií, kterých lze dosáhnout, a to akademické, sociální a sportovní. U některých studentů takové stipendium dokonce kompletně pokryje školné, ubytování, stravu a další poplatky. Ale i kdyby student získal plnou výši stipendia, vždy je nutné počítat s fixními náklady za testy, přihlášky, víza, pojištění, letenku a další nutné položky, bez kterých prostě nelze studovat. „Zahraniční školy jsou jednoduše velmi nákladné a je na každém rodiči, aby dobře zvážil, zda dokáže po celou dobu studia své dítě finančně podporovat,“ říká Pavlína Salaba, ředitelka J&T Concierge.

Navíc u sportovního stipendia platí pravidlo, že se podepisuje vždy na jeden školní rok dopředu. „Samozřejmě záleží na konkrétní instituci, ale pokud se student hlásí na školu need-aware neboli školu přihlížející ke schopnosti spolufinancovat studium, pak vaše finanční prostředky hrají roli v přijetí, a to i v případě, že se podaří získat téměř stoprocentní stipendium,“ konstatuje Pavlína Salaba.

Finanční podmínky pro studium nesportovce jsou náročnější hlavně v tom smyslu, že ubude možnost sportovního stipendia, které může tvořit nemalou část finální ceny. Pro merit-based (akademické) stipendium jsou nutné excelentní známky, případně velké množství mimoškolní aktivity a vlastní zajímavé projekty. Need-based (sociální) stipendium je velmi individuální, záleží hlavně na příběhu konkrétní rodiny, dokládá se její roční příjem a další majetek a v neposlední řadě je to o možnostech školy.

Sport hraje významnou roli

V USA existuje přibližně 25 univerzitních sportů, které nabízejí sportovní stipendium. Zpravidla se jedná o sporty, které najdeme na olympiádě. Mezi nejpopulárnější patří atletika, fotbal, golf, hokej, plavání, tenis, veslování a volejbal. Hlavním důvodem, proč školy dávají sportovní stipendia, je obrovská zpětná návratnost. O sportovce z Evropy bývá zájem, protože přinášejí jak kvalitu a potřebnou diverzitu, tak inovaci a zvyšování výkonnosti. 

Sport, v USA je to hlavně americký fotbal, totiž hraje v celkových příjmech univerzity velkou roli. Zároveň jí pomáhá v její jedinečné identitě a prezentaci. Na vysílání jednotlivých zápasů a závodů se pojí vysílací a reklamní práva, univerzity mají smlouvy s největšími sportovními značkami, které oblékají špičkové sportovní hvězdy. Ve Státech je sportovní zápas často ohromnou kulturní událostí, která propojuje všechny sféry a dotváří image školy. Na jednom místě se scházejí studenti ze školy, ostatní sportovci a zároveň i bývalí studenti (alumni), přátelé školy a nechybí ani investoři.

Rozdíl mezi střední školou a univerzitou je přitom obrovský. Ať už ve výběru konkrétního studijního oboru, financování, v práci na kampusu nebo obecně v možnostech, které se studentovi nabízejí. „Z pohledu sportu střední škola tolik možností neposkytuje a sport tu nehraje žádnou extra roli. Často se tedy musí kombinovat více sportů a není prostor celoročně se věnovat tomu dominantnímu či prioritnímu. Samozřejmě existují i výjimky, kdy sport může být hlavním zaměřením, ale je jich málo,“ popisuje Pavlína Salaba.


TIP Pavlíny Salaba

Pokud máte k tomuto tématu konkrétní dotazy, nebo si jen potřebujete utřídit myšlenky, umíme vás propojit s odborníky, kteří vám pomohou. Rovněž vám dokážeme zprostředkovat online nebo osobní schůzku se zastupiteli konkrétních zahraničních škol, kteří se vám s radostí představí.

Univerzální návod neexistuje

Každá škola má jiná kritéria, ale obecně by měl student vynikat v průběhu střední školy, aby mohl pomýšlet na studium v cizině. Mít dobré známky, slušnou jazykovou vybavenost a samozřejmě sportovní výkonnost. „Pokud se bavíme o nejprestižnějších školách, pak musí splňovat i další požadavky a mít výjimečné znalosti a zkušenosti nad rámec středoškolského studia,“ upozorňuje Salaba. 

Přijímací komise a trenéři pečlivě hodnotí akademické výsledky od začátku středoškolského studia (u sportovců se počítají výsledky od deváté třídy základní školy) až po maturitní vysvědčení. Nejvíce je zajímá celkový průměr (GPA). Bohužel každá škola a komise má jiná pravidla, tudíž nelze obecně shrnout základní podmínky přijetí. „Doporučujeme proto vždy využít odborné poradenství, které vám kromě kompletní pomoci s celým procesem často i předem zhodnotí šanci se na vybranou školu dostat,“ radí Pavlína Salaba.

Jestliže chce být student součástí univerzitního týmu a získat sportovní stipendium, pak rekreační úroveň bohužel nestačí. Konkurence je obrovská a nejlepší sportovci na univerzitách jsou zároveň ti, kteří se pravidelně účastní soutěží na mezinárodní úrovni. Proto by každý rodič měl stát nohama na zemi a podle toho vybrat odpovídající divizi – NCAA D1-3, NAIA nebo JUCO, přičemž NCAA D3 nenabízí sportovní stipendia, a tudíž tu nejsou takové požadavky na sportovní výkonnost jako v NCAA D1/D2.

Štěstí přeje připraveným

Celková příprava na přijímací zkoušky je absolutně individuální nejen z časového hlediska. „Doporučujeme s ní začít ve druhém, maximálně třetím ročníku střední školy,“ říká Pavlína Salaba. Příprava na jednotlivé testy zabere několik týdnů až měsíců. Testy je možné absolvovat v Česku pouze pětkrát ročně v jediném testovacím centru v Praze a termíny se rychle plní. Student je ale hodnocen na základě dalších faktorů, na kterých je nutné stavět celou střední školu; dobré známky, angličtina, sportovní výkonnost, potažmo účast na mimoškolních aktivitách a projektech, a dobré vztahy s učiteli. Kantoři jsou ti, kteří studentovi píší reference.

Stále platí, že testy SAT a TOEFL jsou jedny z podmínek přijetí. Několik škol se sice rozhodlo od testů SAT v době pandemie upustit, ale i tak doporučujeme naprosto všem, aby test absolvovali. K TOEFL a IELTS přibyla na mnoha školách možnost absolvovat ještě třetí variantu testu z anglického jazyka, a to Duolingo. Od jazykového testu jsou osvobozeni pouze ti studenti, kteří absolvují střední školu v angličtině (např. IB programy). 

Sportovní a studijní výsledky v rovnováze

Sportovci mohou mít na některých školách přednostní volbu pro výběr předmětů na jednotlivý semestr právě proto, aby si mohli flexibilně nastavit výuku podle svých tréninků. Na přednášky chodí standardně s ostatními studenty, ale výuku mají více individualizovanou. Některé úkoly, testy a zkoušky tak mohou posunout, což ale neznamená žádnou úlevu. I po sportovcích se požaduje držet si určitý průměr známek každý rok, aby mohli soutěžit i nadále za tým. Ani vysoce nadprůměrné sportovní výsledky nikoho na škole neudrží, pokud nebude mít v pořádku ty studijní. Sportovci a studenti mají k dispozici akademické poradce a tutory pro pomoc jak s výběrem vhodných předmětů, tak s probíraným učivem a přípravou na testy.

Tréninky jsou obvykle dvakrát denně, avšak záleží na sportu, škole a trenérovi. Zpravidla je trénink brzy ráno a poté odpoledne po 15. hodině. Před a po tréninku se věnuje čas i fyzioterapii nebo regeneraci, ale celková časová náročnost se liší. Sportovní část může denně zabrat čtyři až šest hodin. Kromě tutora se o studenty starají sportovní manažeři, lektoři pro jednotlivé přípravné kurzy, akademičtí poradci a na vše dohlíží a koordinuje ředitel provozu. 

„Podle jednoho z našich českých expertů na vzdělávání Boba Kartouse, se kterým spolupracujeme, může sport významně usnadnit přístup k jinak vysoce nárokovému studiu v zahraničí, zejména v USA. Snižuje konkurenční práh a zvyšuje možnost využití stipendia ke kofinancování. Ať už existuje možnost spojit sportovní činnost se studiem, nebo ne, vyplatí se možnosti studia konzultovat,” dodává Pavlína Salaba.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

SAT = test studijních předpokladů vyžadovaný při přijímacím řízení na univerzity v USA

TOEFL a IELTS = celosvětově uznávané zkoušky z anglického jazyka pro akademické účely

Duolingo = alternativní zkouška z anglického jazyka pro akademické účely

NCAA = univerzitní sportovní asociace, která se dělí na tři divize – I. a II. nabízejí sportovní stipendia, III. divize je orientována spíše akademicky a nesmí nabízet sportovcům stipendia

NAIA = univerzitní sportovní asociace zastřešující menší školy, která se dále dělí na dvě divize

JUCO = sportovní asociace zastřešující vyšší odborné školy „junior colleges“ 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.