Makro: Nadále pomalejší obrat předstihových ukazatelů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V úterý byl zveřejněn index nákupních manažerů v průmyslu za srpen, který vzrostl na 21měsíční maximum 49,1 bodů ze 47,0 v červenci. Výsledek opět zaostal za očekáváním (49,4). Index nadále zůstal znatelně pod hranicí 50 bodů, která odděluje pásmo růstu (nad 50 bodů) a poklesu. Dochází k nárůstu výroby, ale firmy v domácím průmyslu nadále trápí pokles nových zakázek a s ní spojená nejistota. Přitom indexy nákupních manažerů v průmyslu v okolních státech již výrazně vzrostly a dva měsíce v řadě se drží nad hranicí 50 bodů  - Německo (52,2 b. v srpnu), eurozóna (51,7 b.).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.