Sazka Group - dopady současných opatření

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group zveřejní podrobnější komentář k dopadům současných omezení v rámci přezentace výsledků až později v průběhu dubna. Níže uvádíme několik bodů a náš názor na základě již zveřejněných výsledků společnosti OPAP a vyjádřeních zástupců společnosti (investor relations).

Souhrn 

  • Distribuční síť je ve všech zemích založená na principu provizí navázaných na tržby, takže propad tržeb vede i k výraznému poklesu nákladů.
  • Podle našich odhadů by nemělo dojít k prolomení kovenantů u vydaných dluhopisů (čistý dluh / 12m EBITDA) při zachování současných opatření minimálně po dobu 3-4 měsíců. Po uvolnění současných restrikcí očekáváme poměrně rychlé oživení a návrat k předchozím úrovním, především v segmentu loterií, který tvoří více jak 70 % z celkové EBITDA.
  • Sazka Group zveřejní do konce dubna své výsledky hospodaření, jejichž součástí bude detailnější odhad dopadů Covid-19 a konferenční hovor s managementem.

Bezprostřední dopad zavedených restrikcí je poměrně výrazný jak v segmentu sportovních sázek, tak v segmentu loterií. Kurzové sázky jsou zasaženy zrušením hlavních sportovních soutěží, loterie pak především omezením pohybu obyvatel vzhledem k tomu, že většina tržeb z loterií je stále generována prostřednictvím fyzické distribuční sítě. Sazka Group je nicméně podle našeho názoru v dobré ekonomické kondici, aby dočasný výpadek příjmů zvládla. Současně si myslíme, že vzhledem k dominantnímu postavení v regulovaném odvětví by společnost v případě potřeby neměla výraznější problémy se zajištěním financování k plnění svých závazků.

Situace v jednotlivých zemích:

Řecko

OPAP včera reportoval výsledky za 4Q, v rámci kterých zveřejnil také odhad dopadů současných omezení. Podle odhadů managementu má současný stav negativní dopad ve výši 130 – 140 mil. EUR na hrubé výhry a 50 – 53 mil. EUR na EBITDA měsíčně. Podle prezentovaných čísel za 4Q  a očekávaného dopadu tedy vychází, že v současné době OPAP generuje přibližně 14 mil. EUR hrubých výher a 15 mil. ztrátu na EBITDA. Tedy pokud by tento stav trval v extrémním případě i 8 měsíců a 4 měsíce společnost operovala v normálním režimu, tak by teoreticky EBITDA mohla být stále kladná. Tyto propočty nám potvrdil i zástupce (investor relations) společnosti. Tato odolnost je možná zásluhou relativně nízkých fixních nákladů, kdy téměř celá distribuční síť funguje na principu provizí závislých na tržbách.

 v mil. EURHrubé výhryEBITDA
Výsledky za 4Q19447112
    měsíčně14937
Dopad Covid-19 (oček. managementu)13552
Odhad současného stavu14-15

Zdroj: OPAP, výpočty J&T

Itálie

Poté, co vláda včera pozastavila prodej hlavních loterijních her, je internet jediným distribučním kanálem Lottoitalia v zemi. Ten nicméně před vypuknutím pandemie generoval jen jednotky procent z celkových tržeb, takže současný business v zemi se prakticky zastavil. Podobně jako v Řecku jsou však fixní náklady a s tím spojené ztráty relativně nízké.

Rakousko a ČR   

V těchto zemích je stále v provozu většina retailové sítě, nicméně objemy výrazně propadly. Tento propad je částečně kompenzován online kanály, kde v posledních týdnech objemy vzrostly přibližně o 30 %. Před vypuknutím krize Sazka generovala v ČR přes internet přibližně 15 % tržeb. Propad na úrovni tržeb (hrubých výher) zde nebude až tak dramatický jako v Řecku či Itálii.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.