Primoco: Šéf firmy čeká dvakrát vyšší tržby v r. 2024, plánuje mírné zvýšení free floatu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Zakladatel a generální ředitel Primoca UAV Ladislav Semetkovský uvedl v rozhovoru pro investicniweb.cz, že v letošním roce stále plánuje překonat miliardovou hranici hodnoty podepsaných nových zakázek. Ve třetím kvartále Primoco nové zakázky nemělo, Semetkovský je však čeká ve 4. čtvrtletí vzhledem k tomu, že kupci připravují rozpočty na příští rok a rozdělují zakázky. Tržby by letos měly dosáhnout spodní hranice výhledu 750 – 850 mil. Kč kvůli zákazníkům z Afriky, kteří včas nedokončují dohodnutý kalendář koupě letadel. V r. 2024 čeká Semetkovský dvojnásobné tržby oproti letošnímu roku, tj. na úrovni 1,5 mld. Kč. To je výrazně nad naším očekáváním z května letošního roku, které počítalo s tržbami 877 mil. Kč příští rok a s překonáním hranice 1,5 mld. Kč až v r. 2027. Primoco získalo jako auditora společnost Ernst & Young a stále počítá s přechodem na trh Prime pražské burzy na začátku příštího roku. Do té doby chce Semetkovský navýšit free float z 18 % na 20 %, přičemž 1 % akcií získají manažeři a zaměstnanci firmy. Semetkovský také uvedl, že jednou z oblastí spolupráce s firmou Airbus jsou letecké práce pro civilní sektor (hl. energetika), kde již nyní Airbus zaměstnává cca 100 pilotů bezpilotních letadel a může tak pomoci se zákazníky i lidskými zdroji. Letecké práce znamenají jiný obchodní model, kdy společnost neprodá letadlo, ale nechává si od zákazníka platit za monitorovací lety se svými letadly a piloty. Vyznění článku hodnotíme pozitivně díky výhledu na dvojnásobný růst tržeb příští rok a na další zvýšení free floatu akcií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.